Menu

Posílení on-line hodin v rámci distanční výuky

Posílení on-line hodin v rámci distanční výuky

Posílení on-line hodin od 2. listopadu 2020 v rámci distanční výuky na Obchodní akademii Pardubice

Zákonní zástupci, rodiče a žáci byli informováni dne 30. října 2020 prostřednictvím SW Bakaláři/Komens.

Novela školského zákona vyhlášená pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 nově stanovila:

  1. a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
  2. b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.

Průběh  distanční výuky 

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy