Menu

Náhradní termíny přijímaček - 2. a 3. června

Náhradní termíny přijímaček - 2. a 3. června

Na základě mimořádného opatření MŠMT ze dne 7. května 2021 může uchazeč, který měl konat jednotné přijímací zkoušky v obou termínech na jedné škole, ale jeden termín nekonal, konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Nezáleží přitom na důvodu nekonání této zkoušky v řádném termínu. Uchazeč ovšem musí potvrdit svůj zájem o konání zkoušky v náhradním termínu řediteli školy, kde měl konat obě zkoušky v řádném termínu, a to do 14. května 2021. Uchazeči svůj zájem potvrdí písemně na e-mail školy  oa@oapce.cz  .

Takto potvrzovat svoji účast nemusí uchazeči, kteří se už řádně omluvili a právo na konání přijímacích zkoušek v náhradním termínu jim už vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

Celý dokument MŠMT - Opatření obecné povahy ze 7. května 2021

Podmínky pro účast na přijímačkách z epidemického hlediska:

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 14592/2021-1/MIN/KAN je uchazeči
povolena osobní účast na přijímací zkoušce pouze za těchto podmínek:

1. Uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19.
2. Uchazeč doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu ne starší než 7 dní.

Potvrzení o negativním testu uchazeč získá podstoupením testu:

  • Na své základní škole, která mu vydá potvrzení o provedení testu.
  • U poskytovatele zdravotních služeb.

Negativní výsledek testu lze nahradit:

  • Certifikátem o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.
  • Laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19, kdy již uplynula doba izolace a  zároveň neuplynulo více jak 90 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021 jsou uchazeči o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Podrobněji, ale přehledně o tom píše manuál MŠMT:   Ochrana zdraví při JPZ

Přehled zkoušek:
pondělí 3. května 2021 (první řádný termín)
úterý 4. května 2021 (druhý řádný termín)
výsledky vyhlásíme nejdříve 19. května 2021

středa 2. června 2021 (první náhradní termín)
čtvrtek 3. června 2021 (druhý náhradní termín)
výsledky vyhlásíme nejdříve 14. června 2021


Podrobný rozpis časů jednotlivých zkoušek najdete v  časovém harmonogramu jednotných přijímacích zkoušek 

Pro kritéria a další informace si můžete přečíst podrobné informace o přijímacím řízení na OA Pardubice