Menu

Výsledky přijímacího řízení v řádném a náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení v řádném a náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení podle evidenčního čísla uchazeče

Výsledky přijímacího řízení podle úspěšnosti uchazeče

Doporučení pro přijaté uchazeče

 Přijatý uchazeč, který chce na naší škole studovat:

 potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku co nejdříve, nejpozději dne 23. června 2020.

 Přijatý uchazeč, který nechce na naší škole studovat:

 zákonný zástupce oznámí úmysl nestudovat na naší škole co nejdříve:

  • e-mailem na oa@oapce.cz,
  • dopisem na adresu školy,
  • osobně v sekretariátu školy.

 Doporučení pro nepřijaté uchazeče

  • Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mohou osobně převzít rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy dnes

    16. 6. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin.

  Zároveň s tím mohou podat žádost o  vydání nového rozhodnutí.

  • Tato žádost musí být podána na poště nebo doručena osobně do sekretariátu školy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
  • Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy a v sekretariátu školy.