Menu

Maturitní zkoušky v podzimním termínu

Zkoušky společné části - didaktické testy v termínu 1. - 6. září na spádových školách. Podrobné schéma zveřejní MŠMT do 15. srpna 2022.

Zkoušky profilové části - 1. září 2022 - ústní zkoušky - pro studenty pozvané na tento termín

Další ústní a písemné zkoušky a praktická maturitní zkouška - termíny upřesníme.