Menu

Praktická maturitní zkouška

Na podzimní termín MZ 2020 ředitelka školy automaticky přihlásí všechny neúspěšné maturanty.

V případě nedostavení se na MZ (např. nemoc) je nezbytné souladu s § 57  odst. 3 vyhlášky č. 232/2020 Sb. omluvit svou nepřítomnost písemně, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky s uvedením důvodu ředitelce školy. V opačném případě tento nevyužitý pokus "propadá" bez náhrady.