Menu

Preventivní program "Před tabulí, za tabulí"

28. března 2019, pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí

Programu se účastní žáci 1. B a 1. C.