Menu

Energie - budoucnost lidstva

Energie - budoucnost lidstva

Doplněním učiva ekologie, která je součástí předmětu základy přírodních věd, byla už tradičně beseda o energii. Studenti prvních ročníků měli možnost diskutovat s odbornými lektory ČEZ o otázkách týkajících se elektřiny a o jejím využití. Součástí přednášky byly i praktické pokusy, studenti měli možnost si změřit radioaktivitu, která vychází z jejich těl.