Menu

SRPŠ

SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s., je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů se zájmem o výchovně-vzdělávací proces a činnost školy. Účelem spolku je podpora výchovy a vzdělávání žáků školy. Nejvyšší orgán představuje shromáždění delegátů, tj. zvolených zástupců rodičů z jednotlivých tříd a učitelů školy.

Členský příspěvek činí 400 Kč za každé dítě studující na škole. Z vybraných příspěvků a dalších příjmů spolku, z nichž největší podíl připadá na příjmy z maturitního plesu, jsou financovány především výdaje spojené s účastí žáků na soutěžích a exkurzích, sportovní i kulturní akce a materiálové vybavení.

Kontaktní údaje
SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s.
Štefánikova 325
530 02  Pardubice

Datová schránka: 3dve9nr

Zápis ve spolkovém rejstříku 1. ledna 2014 – spisová značka L 7929 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 227 69 838
DIČ: CZ22769838 (neplátce DPH)

Číslo účtu: 249688867/0300

Předseda: Mgr. Šárka Kvapilová
Hospodář: Jana Galašová

Stanovy spolku

Zápisy z jednání shromáždění delegátů

12. dubna 2023

16. listopadu 2022

6. dubna 2022

10. listopadu 2021

14. dubna 2021

11. listopadu 2020

7. října 2020

13. listopadu 2019

10. dubna 2019

14. listopadu 2018

11. dubna 2018