Menu

Kontakt

Název školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 
Adresa školy: Štefánikova 325, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
PSČ: 530 02

IČO: 48161209

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
třída Míru 1400, Pardubice
Číslo účtu: 647 235 4074 / 2700

9k=

Telefon – kancelář školy: 466 501 684
Fax: 466 501 841
E-mail: oa@oapce.cz

Identifikátor datové schránky (ID DS): jiq3jzq

Vedení školy
Ředitelka školy: Ing. Monika Dobešová – dobesova@oapce.cz
Statutární zástupkyně ředitelky: Ing. Eva Šimková – simkova@oapce.cz
Vedoucí jazykové školy: Mgr. Lenka Sýkorová – sykorova@oapce.cz

Školní poradenské pracoviště
Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Šildová – sildova@oapce.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Francová - francova@oapce.cz
Kariérové poradenství: Ing. Jitka Šírová – sirova@oapce.cz          

E-mailové adresy ostatních pedagogických pracovníků jsou ve tvaru: prijmeni@oapce.cz