Menu

Žákovská rada

Žákovská rada zprostředkovává informace mezi studenty a vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd sbírají přání a podněty svých spolužáků a předávají je vedení školy.
Zároveň informují své spolužáky o tom, co se ve škole plánuje.

Členové žákovské rady se podílí na tom, jak bude vypadat škola, co se ve škole bude měnit a rozvíjet.

Složení Žákovské rady:

1. A  Josef Vlašič, Lucie Remešová

1. B  Pavel Mistrík, Filip Štefanský

1. C  Tereza Kotasová, Dan Andrle 

2. A   Václav Jablonský, Kristýna Moličová 

2. B   Patrik  Brož, Jakub Růžek 

2. C   Ondřej Bareš, Nela Bezdíčková

3. A   Jaromír Možíš, Petr Pavlíček

3. B   Nikola Hemerková, Kristýna Beránková 

3. C   Šárka Kučerová, Matěj Mikan

4. A   Lucie Šafaříková,  Štěpán Šašma

4. B   Eliška Spolková, Barbora Željazková 

4. C   Anna Ďalogová, Jasmine Vítková

Aktuality

18. 6. 2021   2. schůzka Žákovské rady OA

Tématem červnové schůzky Žákovské rady OA bylo zhodnocení návratu žáků  k prezenční výuce. Zástupci tříd kladně hodnotili adaptační týden po návratu do školy,   pozitivně hodnotili spolupráci pedagogů při zadávání testů a uvedli i některé dílčí problémy s uzavíráním klasifikace. Dále se rada zaměřila na zlepšení materiálního vybavení školy, na drobné opravy. V závěru se žáci věnovali  plánování projektů pro školní rok 2021-2022.

9. 3. 2021   1. schůzka Žákovské rady OA

Tématem březnové online schůzky Žákovské rady OA bylo vzdělávání v podmínkách distanční výuky. Celkově žáci hodnotili distanční výuku spíše pozitivně, zmínili ale i některé její problémy. Upozorňovali na množství času tráveného u počítače, vyjádřili své obavy z maturitní zkoušky a z velkého množství písemných prací a testů po návratu k prezenční výuce. Hodnotili také distanční výuku jako méně efektivní než prezenční výuku a hovořili o potížích některých žáků s denním režimem a s motivací pro studium. 

Žákovská rada se shodla na dalším jednání cca za šest týdnů. Sdílení zkušeností učitelů a žáků z různých ročníků a tříd bylo velmi zajímavé a užitečné.

21. 2. 2020 4. schůzka Žákovské rady OA
V úvodu jednání proběhla rekapitulace splněných úkolů (požadavek žáků na používání
notebooků při vyučování je plněn; problémy s přihlašováním žáků do systému Bakaláři byly
vyřešeny). Dalšími projednávanými tématy byly např.: pokračování instalace bezpečnostních
řetízků na toaletách, místo konání vánoční akademie; školní bufet (možnost platit kartou,
rozšíření sortimentu); automaty na nápoje a potraviny; školní knihovna (změna minimální
částky pro dobíjení, snížení maximálního počtu vypůjčených titulů).

12. 12. 2019 3. schůzka Žákovské rady OA

Hostem Žákovské rady byl Mgr. Vojlěch Gärtner, který odpovídal na otázky žáků týkající se  problematiky ITE na Obchodní akademii. Předseda ŽR Filip Bartek informoval členy ŽR o výsledku jednání s ředitelkou školy o požadovaných úpravách na toaletách (instalace bezpečnostních řetízků). Dalším diskutovaným tématem byla aktuální příprava a budoucí podoba Vánoční akademie. 

11.11. 2019  2. schůzka Žákovské rady OA

Žákovská rada si zvolila vedení: předsedu (Filip Bartek - 1. A) a čtyři místopředsedy (David Holub 3. A, Anna Malinská 3. A, Lucie Šafaříková 2. A, Barbora Žaljazková 2. B).

2.10.2019  1. schůzka Žákovské rady OA v novém školním roce 

Žákovská rada pokračuje v činnosti. Při prvním jednání studenti navrhli mnoho námětů pro další práci žákovské rady i pro zpříjemnění  atmosféry ve škole.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. 2019  Slavností otevření relaxační místnosti

Dlouhé týdny příprav konečně přinesly své ovoce. Členové Žákovské rady i pedagogové společně změnili nepoužívanou místnost k nepoznání, a tak od 3.4. 2019 mají studenti k dispozici místnost pro odpočinek, relaxaci i přátelské posezení.

relaxační místnost
 

27.3. 2019 6. schůzka Žákovské rady

Tým Žákovské rady zoraganizoval a vyhodnotil anketu o chování žáků z pohledu učitelů.  Učitelům nejvíce vadí narušování výuky, neplnění zadaných povinností a podvody.

Paní ředitelka reagovala na připomínky Žákovské rady a ve třídách se postupně objevují nové závěsy.

Zástupci Žákovské rady jednají s paní ředitelkou o zlepšení služeb školní kantýny  (dodržování otvírací doby, rozšíření sortimentu apod.)

20.2. 2019  5. schůzka Žákovské rady

Na základě jednání s žákovskou radou paní ředitelka zajistila ventilaci v šatnách a osvěžovače vzduchu na toaletách. V automatu na kávu se v nabídce objevil instantní čajový nápoj.

Rada odhlasovala, že relaxační místnost bude sloužit ke klidnému odpočinku, studenti vytvořili tým, který zajistí vybavení nábytkem.

Zástupci žákovské rady budou jednat s paní ředitelkou o pořízení nových závěsů ve třídách, aby se zlepšilo zatemnění ve třídách.

30.1. 2019  4. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada jednala o možnosti pít kávu v hodinách, řešila problém vlhkosti v šatnách a sortiment školní kantýny.

Schůzky se zúčastnila za tým designu školy Mgr. Francová.  Projednávala se realizace relaxační místnosti.

12.12. 2018   3. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada projednala a schválila své stanovy.

Z diskuze vzešly podněty na zlepšení vybavení školy (osvěžovače vzduchu na toaletách, automat na potraviny, odstranění vlhkosti v šatnách, oprava zámků v šatnách). Tyto podněty projedná vyjednávací tým s paní ředitelkou.

27.11. 2018   2. schůzka Žákovské rady

Členové Žákovské rady zvolili svého předsedu, místopředsedy a zapisovatelku. Ti zároveň tvoří vyjednávací tým, který bude komunikovat s vedením školy.

31.10. 2018  1. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada zahájila svou činnost.