Menu

Přípravné kurzy

  • 10 vyučovacích lekcí z českého jazyka a matematiky; nelze zvolit jen jeden předmět
  • Od 24. ledna do 4. dubna 2022 pravidelně každé pondělí
  • 14:30-15:15 český jazyk, 15:25-16:10 matematika

Lekce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Datum

24. 1.

31. 1.

7. 2.

14. 2.

21. 2.

7. 3.

14. 3.

21. 3.

28. 3.

4. 4.

  • Kurz proběhne v případě příznivé epidemiologické situace v ČR prezenčně. V případě nepříznivé epidemiologické situace kurz proběhne online prostřednictvím Google Classroom.
  • Je nutné se přihlásit prostřednictvím online přihlášky  na webových stránkách školy od 22. listopadu 2021 do 17. ledna 2022
  • Cena kurzu: 1 800 Kč
  • Další informace naleznete v letáku.
  • Důležité pokyny pro platbu:  jako variabilní symbol platby se uvádí datum narození žáka ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce je třeba vyplnit jméno žáka a zkratku PK