Menu

Maturita

Informace k maturitním zkouškám - rok 2021
Obecné informace
Seznamy a témata
Termíny 

logo-europass-barevne-2020-RGB

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

  • povinná zkouška

a) český jazyk a literatura (CJL) - didaktický test

b) cizí jazyk (CJ) - didaktický test nebo matematika (MA) - didaktický test

Profilová část - povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

  •  povinné zkoušky

a) ekonomika - ústní zkouška

b) účetnictví - ústní zkouška

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška v trvání max. 300 minut.

a) český jazyk a literatura - pouze ústní zkouška (písemná práce se letos nekoná)  

b) cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části) - pouze ústní zkouška (písemná práce se letos nekoná)

Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut.

Doba přípravy žáka v profilové části je stanovena na 15 minut vyjma českého jazyka a literatury a cizích jazyků, kde je příprava stanovena na 20 minut. 

  • nepovinné zkoušky 
    žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:  matematika, druhý cizí jazyk - ústní zkoušky

Seznamy a témata

Seznamy a témata pro školní rok 2020-2021

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Termíny ve školním roce 2020-2021

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2020 ředitelce školy

Praktická zkouška z odborných předmětů:  13. května 2021

Profilová část - písemné práce CJL, CJ:   zrušeny

Společná část - didaktické testy :   MA a ANJ   24. května 2021
                                                                          CJL   25. května 2021
                                                              RUJ a NEJ  26. května 2021 

Ústní zkoušky profilové části:  7. června - 11. června 2021 (maturitní týden třídy 4. A a 4. C)

                                                   14. června - 18. června 2021 (maturitní týden třídy 4. B)       

Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky - koná se 28. června 2021.
Žáci, kteří praktickou zkoušku konali neúspěšně, podávají přihlášku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se výsledek dozvěděli od předsedy maturitní komise.

Mimořádný termín didaktických testů (DT) pro žáky, kteří v řádném termínu DT nekonali nebo ho vykonali neúspěšně: 

                                        MA a ANJ  7. července 2021
                                                    CJL  8. července 2021
                                        RUJ a NEJ  9. července 2021

Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušného DT písemně omluví ředitelce školy, a to v rozmezí dnů 27. - 31. května 2021.  Přihlášení žáka k mimořádnému termínu proběhne automaticky.

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období: do 23. července 2021

Způsob a kritéria hodnocení: hodnocení profilové maturitní zkoušky

Zdroje informací o maturitní zkoušce jsou veřejně k dispozici na maturita.cermat.cz
nebo na facebookuNově je k dispozici aplikace pro mobilní telefony, která nabízí velké množství skutečných maturitních didaktických testů k procvičování.

Úplné znění maturitní vyhlášky v platném znění k datu konání zkoušky.

Školský zákon v platném znění k datu konání zkoušky.

Opatření obecné povahy - Maturitní zkoušky

Opatření obecné povahy - Maturitní zkoušky/dodatek

Ochrana zdraví při maturitních zkouškách - přehledný manuál MŠMT.

Europass                      

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia,  práce nebo brigády
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),  která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

Ke stažení zde je                 

  logo-europass-barevne-2020-RGB     

 v češtině                      v angličtině                     v němčině   

Více informací najdete na webu Europassu.