Menu

Projekty a zahraniční spolupráce

Spolupráce s partnerskými školami

  • Státní centrum výchovy k povolání Aschaffenburg - SRN

Spolupráce byla navázána ve školním roce 2000/2001. Spolupráce má podobu týdenních výměnných pobytů - jeden rok vyjíždí žáci naší školy do Aschaffenburgu, druhý rok přijíždí žáci z Aschaffenburgu k nám. 

castle_johannisburg_884037_12801 img_31211 aschaffenburg_2115228_12801

 

  • Obchodní akademie Poprad – Slovensko

Spolupráce byla navázána ve školním roce 2018/2019. Spolupráce bude mít podobu týdenních výměnných pobytů - jeden rok vyjedou žáci naší školy do Popradu a druhý rok přijedou  žáci z Popradu k nám.

img_20190930_1651561 img_20191001_140513a mountains_4566160_12801

 

Granty

Škola se pravidelně zapojuje do programů vyhlášených Pardubickým krajem.

  • Program na podporu rozvoje sportovní činnosti škol a školských zařízení a na podporu volnočasových aktivit
  • Program na podporu rozvoje činnosti škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu školy
  • Spolupráce se zahraničními regiony

Pro spolupráci se zahraniční školou v SRN pravidelně využíváme

  • Česko-německý fond budoucnosti

 

Projekty

Adopce na dálku

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice podporuje charitativní projekt ADOPCE NA DÁLKU® dětí z chudých rodin v Indii. Škola pomáhá indickému chlapci – Arogyappu A. Tumarikoppovi.

Vybraná finanční částka se prostřednictvím Diecézní charity v Hradci Králové opakovaně použije na zaplacení jednoho školního roku (školní pomůcky a další školní výdaje).