Menu

O jazykové škole

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí jako součást Obchodní akademie Pardubice.

Proč studovat jazyky u nás?
  • Působíme na trhu jazykového vzdělávání od roku 1992.
  • Jako jediná škola v Pardubicích máme akreditaci na konání státních jazykových zkoušek.
  •  V kurzech vás budou učit kvalifikovaní lektoři.
  •  Využíváme moderní metody výuky a učební materiály.
  •  V malých skupinách dostanete víc příležitostí k mluvení a individuální přístup.
  •  Naše kurzy vás připraví na složení státních jazykových zkoušek i mezinárodních zkoušek, jako například FCE (Cambridge English Qualifications: B2 First) nebo Zertifikat Deutsch.
  •  Spolupracujeme s jazykovými institucemi sídlícími v Pardubicích – s Britským centrem a Goethe institutem.
 
prep_centre_logo_rgb1
advantage_badge_secondary_standard_member_rgb_digital_png_1

Jak je organizovaná výuka?

Vyučovací hodina trvá 45 minut, výuka je většinou vedena v dvouhodinových blocích v odpoledních hodinách, většinou od 16:00 hodin. Kurzy otevíráme při minimálním počtu 6 posluchačů. Výjimku v naplněnosti kurzu stanoví vedoucí jazykové školy.

 

Školní řád jazykové školy

Jaký kurz si můžu vybrat? 


Nabídka kurzů

Jak a kdy se můžu přihlásit?

Přihlášku vyplňte elektronicky - Přihlášky do kurzů

nebo ji můžete vyplnit a odevzdat osobně v sekretariátu školy od července do září.

Můžete přistoupit i do již zahájeného kurzu, hradit budete poměrnou část ročního školného.

 
Jak a kdy mám zaplatit za kurz?

Kurzovné zaplaťte do konce měsíce září bankovním převodem na účet školy vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu:      647 235 4074

Kód banky:     2700

Variabilní symbol: datum narození posluchače ve tvaru DDMMRR (D – den, M – měsíc, R – rok) 

Přistoupíte-li do kurzu později, zaplatíte poměrnou část kurzovného.

Pokud za vás kurzovné nebo jeho část bude hradit zaměstnavatel, vystavíme vám fakturu na základě předložené objednávky od zaměstnavatele.

Vyhláška MŠMT o jazykových školách a státních jazykových zkouškách