Menu

Jak rychle se dá vyrobit zámek do dveří auta?

Jak rychle se dá vyrobit zámek do dveří auta?

To se dozvěděli studenti druhých ročníků, kteří se zúčastnili exkurzí do německé firmy Kiekert v Přelouči, konaných mezi 13. až 17. prosincem 2019. Nejprve z poutavé prezentace získali nejenom informace o firmě, ale i o nových trendech v prototypech aut a zámků do aut.  Studenti se zde dozvěděli i informace týkající se nabídky práce a s možností uplatnění ve firmě po dokončení školy.

Dále následovala prohlídka výrobní haly, kde bylo vidět, jak automatizace propojuje výrobu, skladování a jak probíhá interakce člověka s těmito zařízeními pro průmysl 4.0.