Menu

Obchodka ve vánočním

Obchodka ve vánočním

V adventním čase využili studenti opět možnost vyzdobit si svou třídu a letos byly oceněny i tři nejlépe vyzdobené třídy. První místo získala výzdoba třídy 2. C, druhé místo získala 3. B a třetím místem porota ohodnotila výzdobu 3. A.