Menu

Obchodní akademie se opět připojila k podzimním "Srdíčkovým dnům"

Obchodní akademie se opět připojila k podzimním "Srdíčkovým dnům"

Dobrovolníci z řad studentů OA se letos opět vydali do ulic a prodejem sbírkových předmětů se jim podařilo získat pro nadaci Život dětem 2937,- Kč. 
Všem dobrovolníkům děkujeme.

Poděkování nadace Život dětem