Menu

"Pátrej, pátrej, pátrači"

"Pátrej, pátrej, pátrači"

...je název soutěže, kterou v rámci oslav 100 let samostatného státu zorganizovala SPŠE Pardubice dne 25. 10. 2018 pro žáky druhých ročníků středních odborných škol. Obchodní akademii Pardubice reprezentovalo tříčlenné družstvo ze třídy 2. B ve složení Klára Novotná, Ondřej Pečinka a Martina Šedivá. Při pátrací činnosti, jež spočívala ve vyhledávání správných odpovědí na otázky z různých společenskovědních disciplín v písemných pramenech, prokázali naši žáci schopnost dobré orientace a týmové spolupráce