Menu

Přečtěte si dopis z Indie!

Přečtěte si dopis z Indie!

14. června a 26. srpna jsme obdrželi dopisy od Arogyappy, chlapce, který bude díky naší podpoře příští rok skládat maturitní zkoušku. Arogyappovi se daří dobře, zvládl úspěšně ročníkové zkoušky, věnuje se sportu - fotbalu a plavání. V srpnovém dopise nám Arogyappa píše, jaké zaměstnání si zvolil, a velmi nám děkuje za podporu. Jeho anglicky psané dopisy najdete v příloze.

Všem, kteří přispěli, děkujeme!