Menu

Školní kolo soutěže v účetnictví Má dáti dal

Školní kolo soutěže v účetnictví Má dáti dal

Dne 5. listopadu 2018 proběhlo školní kolo soutěže v účetnictví Má dáti, Dal. Bylo určeno pro žáky 4. ročníků. Na 1. místě se umístil Ondřej Vlačuška z 4. C, na 2. místě Tereza Ceplová z 4. A a na 3. místě Lukáš Pospíšil z 4. B. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků Obchodní akademie Pardubice. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast v soutěži.