Menu

Studenti OA diskutovali s premiérem a ministry

Studenti OA diskutovali s premiérem a ministry

Studenti z 2. ročníku (Horyna, Hladíková, Červený), kteří zastupují naši školu v Městském studentském parlamentu, spolu s ostatními zástupci škol navštívili dne 11. ledna 2023 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Seznámili se s prostory sněmovny a měli možnost vyměnit si názory nejen s panem premiérem Petrem Fialou, ale i dalšími ministry vlády. Město tuto exkurzi zorganizovalo jako odměnu za práci studentů v rámci Městského studentského parlamentu.

Václav Horyna