Menu

Studenti OA Pardubice volili prezidenta "nanečisto"

Studenti OA Pardubice volili prezidenta "nanečisto"

13. prosince 2022 na naší škole proběhly Studentské prezidentské volby 2022, které se konaly pod
záštitou nadace „Člověk v tísni“ v rámci vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“.

Tento projekt je zaměřený na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti.
Cílem je přiblížit studentům středních škol základní demokratické principy, seznámit je
s volebním systémem, a zvýšit tak podíl prvovoličů při skutečném hlasování.

Voleb se na naší škole zúčastnilo 81% studentů. Komise pracovala ve složení Jan Přikryl, Denisa
Vašíčková a Anna Klímová.

Na 1. místě se umístila Danuše Nerudová se 166 hlasy, na 2. místě Petr Pavel s 54 hlasy a na 3. místě Andrej Babiš s 20 hlasy.

Nejde nám o výsledky voleb, ale snažíme se podporou tohoto projektu vzbudit zájem mladých lidí o dění ve společnosti a vychovat z nich demokraticky smýšlející a zodpovědné občany.
Celé komisi i všem voličům děkujeme za účast.