Menu

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté uchazeče

Dotazník k volbě cizích jazyků

Výsledky přijímacího řízení

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých studentů se koná 12. června 2024 od 16:30 hodin.