Menu

Zaúčtuj to!

Zaúčtuj to!

To je název soutěže, ve které Obchodní akademii Pardubice reprezentovali studenti Radka MORAVCOVÁ, Veronika ŽOFKOVÁ, Daniel KŘIVSKÝ, Michal DEJDAR, Nikola HEMERKOVÁ a Nikol OSOHOVÁ.

Ve středu 8. 6. 2022  v Praze  si členové našich dvou tříčlenných týmů porovnali své dovednosti z oblasti účetnictví se studenty jiných škol z různých koutů České republiky.

Soutěž začala řešením případové studie, která obsahovala pět agend. Agendy byly zaměřeny na účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech apod.  Maximální počet bodů byl 100 a naše družstva se z 20 přítomných družstev umístila na 5. a 7. místě s počtem 90 a 90,5 bodů. Studenti reprezentující naši školu do finále nepostoupili, ale i tak jim patří poděkování a gratulace k pěknému výsledku.