Menu

Přihláška na zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 podle SERRJ pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR