Menu

Studenti reprezentovali OA Pardubice v Ekologické olympiádě

Studenti reprezentovali OA Pardubice v Ekologické olympiádě

Náš tým z prvního ročníku plnil úkoly skládající se z testu, "poznávačky" a vytvoření krátkého videa o zadaném problému životního prostředí. Všem zúčastněným studentům děkujeme za reprezantaci školy.