Menu

Terezín ukázal i svou vlídnější tvář

Terezín ukázal i svou vlídnější tvář

Dne 3. 2. 2020 se studenti a vyučující probudili do deštivého rána. S exkurzí do Terezína to vypadalo bledě. Terezín ale tentokrát odhalil i svou vlídnější tvář, počasí se umoudřilo a studenti 2. A, 2. B a 2. C se ukázali být příjemnými a zábavnými cestovateli. Se zájmem naslouchali průvodcům, kladli dotazy, přemýšleli nad útrapami všedních dnů internovaných i nad jejich smutnými osudy. Dopolední prohlídku Ghetta doplnila odpolední návštěva Malé pevnosti, po níž jsme se vydali na zpáteční cestu. Všichni si odnášíme mnoho zážitků a podnětů k zamyšlení.

Tak snad zase někdy příště!