Menu

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 042 23 748

ID datové schránky:   5b36car
Adresa:   Palackého 150/8, 796 01 Prostějov 
E–mail:   poverenec@gdprdoskol.cz
Mobil:   732 464 854,    732 657 386,    733 281 378

Jmenování pověřence 

Základní zásady při zpracování osobních údajů

Při zpracovaní osobních údajů fyzických osob na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice budou dodržovány platné zákonné normy ČR a EU.

Škola zpracovává především následující typy osobních údajů (OÚ) :

OÚ zaměstnanců školy - jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře pro účely vedení zaměstnanecké agendy, upraveny především v zákonech č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, č. 561/2004 Sb., č. 563/1991 Sb. O účetnictví a dalších právních normách.

OÚ žáků a zákonných zástupců - jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře pro účely vedení školní matriky, potřeby úřadu práce a smluvních závazků, upraveny především v zákonech č. 561/2004 Sb. Školský zákon, č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a dalších právních normách.

OÚ fyzických osob (žáci, učitelé a ostatní) cizích organizací - jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře za účelem středoškolské soutěže, odborné činnosti žáků, sportovních a jiných soutěží žáků v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon. Získaná data jsou skartována anonymizovaná nejpozději 180 dnů po skončení soutěže.

OÚ žáků ZŠ - jsou shromažďovány a zpracovány za účelem přijímacího řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon a dalšími právními předpisy.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovány v souladu s příslušnými právními normami s cílem zajištění bezpečnosti žáků a výuky v BPČ. Získaná data jsou skartována anonymizovaná na konci školního roku.

Ve většině případů škola zpracovává osobní údaje na základě plnění právní povinnosti nebo smluvních závazků, ve výjimečných případech je vyžadován písemný souhlas zákonných zástupců.

Seznam všech zpracovávaných údajů a účel jejich zpracování je součástí dokumentace GDPR a je uložen v kanceláři školy.

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky