Menu

Přípravné kurzy

  • 10 vyučovacích lekcí z českého jazyka a matematiky; nelze zvolit jen jeden předmět
  • Od 24. ledna do 4. dubna 2022 pravidelně každé pondělí
  • 14:30-15:15 český jazyk, 15:25-16:10 matematika

Lekce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Datum

24. 1.

31. 1.

7. 2.

14. 2.

21. 2.

7. 3.

14. 3.

21. 3.

28. 3.

4. 4.

  • Za nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat online prostřednictvím Google Classroom. O případné změně na prezenční formu kurzu, když se situace zlepší, budeme účastníky včas informovat mailem a na webu školy.
  • Co je potřeba pro připojení do online lekcí - pokyny

     Děkujeme všem zájemcům, kapacita kurzu už byla naplněna.

  • Pro účastníky kurzu, kteří se přihlásili pomocí online přihlášky na webových stránkách školy, připomínáme, že Vaše přihláška se stává platnou pouze po uhrazení platby za kurz.

  • Cena kurzu: 1 800 Kč
  • Další informace naleznete v letáku.
  • Důležité pokyny pro platbu:  číslo účtu je 647 235 4074 / 2700,  jako variabilní symbol platby se uvádí datum narození žáka ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce je třeba vyplnit jméno žáka a zkratku PK