Menu

Přípravné kurzy

  • 10 vyučovacích lekcí z českého jazyka a matematiky; nelze zvolit jen jeden předmět
  • Od 18. ledna do 29. března 2021 pravidelně každé pondělí
  • 14:30-15:15 český jazyk, 15:25-16:10 matematika
  • Kurz proběhne v případě příznivé epidemiologické situace v ČR prezečně. V případě nepříznivé epidemiologické situace kurz proběhne online prostřednictvím Google Classroom.
  • Přihlašování prostřednictvím online přihlášky  na webových stránkách školy od 1. 12. 2020 do 12. 1. 2021
  • Cena kurzu: 1 800,- Kč
  • Další informace naleznete v letáku.
  • Důležité pokyny pro platbu:  jako variabilní symbol platby se uvádí datum narození žáka ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce je třeba vyplnit jméno žáka a zkratku PK