Menu

Přípravné kurzy

  • 10 vyučovacích lekcí z českého jazyka a matematiky; nelze zvolit jen jeden předmět
  • Od 23. ledna do 3. dubna 2023 pravidelně každé pondělí
  • 14:30-15:15 český jazyk, 15:25-16:10 matematika

Lekce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Datum

23. 1.

30. 1.

6. 2.

13. 2.

20. 2.

27.2.

13. 3.

20. 3.

27. 3.

3. 4.

  • Za nepříznivé epidemiologické situace by kurz probíhal online prostřednictvím Google Classroom. 
  • Způsob přihlašování: prostřednictvím webových stránek školy, přihlášky se již nepřijímají. 

  •  Kapacita kurzu byla naplněna. 

  • Žádáme již přihlášené zájemce, kteří ještě nezaplatili, aby svoji platbu urychleně odeslali nebo nám emailem oznámili, že se odhlašují. Uvolněná místa pak nabídneme dalším zájemcům.

  • Cena kurzu: 1 800 Kč
  • Další informace naleznete v letáku.
  • Důležité pokyny pro platbu:  číslo účtu je 647 235 4074 / 2700,  jako variabilní symbol platby se uvádí datum narození žáka ve tvaru DDMMRR, do zprávy pro příjemce je třeba vyplnit jméno žáka a zkratku PK