Menu

Učební plán

Učební plán podle ŠVP platného od 1. 9. 2022 (pro 1. ročníky šk. r. 2022-2023) 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem 

A.

Povinné vyučovací předměty 

1.

2.

3.

4.

a)

Základní 

 

 

 

 

 

1.

Český jazyk a literatura 

4   

3

3

4

14

2.

První cizí jazyk   – ANJ

4   4

4   4

 4   4

 5   5

17  17

3.

Druhý cizí jazyk – NEJ, FRJ, RUJ

3   3

3   3

 4   4

 3   3

13  13

4.

Matematika 

4

3

3

3

13    -

5.

Dějepis

2

2

-

-

  4    -

6.

Občanská nauka

2

2

1

-

  5    -

7.

Tělesná výchova 

2   2

2   2

 2   2

 2   2

  8    8

8.

Zeměpis

2

2

-

-

  4     -

9.

Informační technologie

2   2

2   2

 2    2

-

  6    6

10.

Písemná a elektronická komunikace 

2   2

2   2

 1    1

 1   1

  6    6

11.

Ekonomika 

3

3

5

4

15    -

12.

Právo

-

-

2

2

 4    -

13.

Účetnictví

-

3

 4   4

 3   3

10    7

14.

Informační technologie v ekonomice 

-

-

-

 2   2

 2    2

15.

Základy přírodních věd

2

2

-

-

 4    -

16.

Firemní praxe

-

-

2     2

-

 2    2

17.

Ekonomická cvičení

-

-

-

 3   3

 3    3

Celkem základní

32 / 13

33 / 13

33 / 19

32 / 19

130 / 64

b)

Volitelné

 

 

18.

Seminář informačních technologií 

-

-

-

2

2

19.

Seminář zbožíznalství

-

-

-

2

2

20.

Seminář společenskovědní 

-

-

-

2

2

21

Seminář matematický

-

-

-

2

2

22

Seminář veřejné správy

-

-

-

2

2

Celkem volitelné

-

-

-

2

2

B.

Nepovinné vyučovací předměty 

-

-

-

-

-

 

Celkem základní + volitelné

32 / 13

33 / 13

33 / 19

34 / 19

132 / 64

Rozvrh denně od 7:55 do 14:05 hodin.

Ve 4. ročníku žák volí jeden výběrový předmět z pěti.

Učební plán uvádí počty hodin povinných i volitelných předmětů od prvního až do čtvrtého ročníku. Pokud jsou ve sloupci dva číselné údaje, znamená to, že předmět je vyučován ve skupinách, kdy je třída rozdělena na dvě části. Levý údaj vyjadřuje počet hodin předmětu celkem, pravý údaj vyjadřuje počet hodin odučených ve skupinách.