Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Obecné informace
Kritéria
Termíny
Přihlášky
Užitečné odkazy

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Uchazeč , i v případě, že podal pouze jedinou přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání, koná jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce. 

Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

První kolo přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. 

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle:

 • výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky,
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Upřesněná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v I. kole přijímacího řízení. 

Termíny testování

První kolo přijímacího řízení: 

   • první termín: pondělí 3. května 2021
   • druhý termín: úterý 4. května 2021

Náhradní termín: 

   • první termín: středa 2. června 2021
   • druhý termín: čtvrtek 3.  června 2021

Časový rozvrh konání písemných testů pro první kolo přijímacího řízení 

Další kola přijímacího řízení: uchazeči nebudou testy konat. 

Využijte elektronickou přihlášku - vyplňování pro vás bude rychlejší, po vytištění budou údaje lépe čitelné a sníží se riziko chyb při přepisu dat do systému Cermatu.

Přihláška ke studiu v prvním kole přijímacího řízení  - první termín 

                                                                                                - druhý termín

Vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo přineste osobně do sekretariátu školy do 1. března 2021.

Zdroje informací o přijímacím řízení jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz
nebo na facebookuNově je k dispozici aplikace pro mobilní telefony, která nabízí velký výběr ukázkových i skutečných testů pro jednotné přijímací zkoušky CERMAT.

Úplné znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání účinné od 1. listopadu 2018

Školský zákon ve znění účinném od 15. února 2019

Opatření obecné povahy MŠMT z 5. ledna 2021

Opatření obecné povahy MŠMT - aktuální znění platné od 15. března 2021

Opatření obecné povahy dodatek MŠMT z 15. února 2021

Opatření obecné povahy MŠMT ze 7. května 2021 o náhradních termínech přijímacích zkoušek

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. dubna 2021 - testování