Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

První kolo přijímacího řízení - informace

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle:

  • výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky
  • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení
  • skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče

Upřesněná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v I. kole přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy do 31. ledna 2020.

Přihláška ke studiu - 1. termín 
Přihláška ke studiu - 2. termín 

Využijte elektronickou přihlášku - vyplňování pro vás bude rychlejší, po vytištění budou údaje lépe čitelné a sníží se riziko chyb při přepisu dat do systému Cermatu.

Vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo přineste osobně do sekretariátu školy do 2. března 2020.

Termíny testování
První kolo přijímacího řízení:

  • první termín:       14. dubna 2020
  • druhý termín:      15. dubna 2020

Náhradní termín:

  • první termín:      13. května 2020
  • druhý termín:     14. května 2020  

Samotný čas konání jednotných testů vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.

Písemné testy jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola přijímacího řízení - časový rozvrh

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči testy konat.

Zdroje informací o přijímacím řízení jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz
nebo na facebooku.

Úplné znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání účínné od 1. listopadu 2018

Školský zákon ve znění účinném od 15. února 2019