Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
Kritéria
Termíny
Užitečné odkazy

Legislativa přijímacího řízení:

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)  

vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

opatření obecné povahy č. j.: MSMT-26560/2023-1, Přijímací řízení, ze dne 31. 10. 2023

Do prvního ročníku školního roku 2024/2025 předpokládáme přijetí 90 uchazečů

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace ve dvou termínech.

První kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 

Informace o pohovoru pro ukrajinské uchazeče 

Podávání přihlášek uchazeči: od 1. do 20. února 2024

Způsob podání přihlášky:

  • elektronicky v systému DIPSY (eObčanka, bankovní identita) - doporučujeme
  • výpisem získaným z DIPSY (bez využití elektronické identifikace) - lze si připravit na ZŠ uchazeče
  • tiskopisem (formulář MŠMT, který si můžete stáhnout i zde v PDF nebo v Excelu)  

Pozvánky k JPZ: nejpozději 14 dnů před řádným termínem JPZ

Řádný termín JPZ:

1. řádný termín:        12. dubna 2024

2. řádný termín:        15. dubna 2024

Pozvánky k JPZ: nejpozději 7 dnů před náhradním termínem JPZ

Náhradní termín JPZ:

1. náhradní termín:   29. dubna 2024

2. náhradní termín:   30. dubna 2024

Časový rozpis zkoušek JPZ

Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení: 15. května 2024

Pozn.:

Novela školského zákona je účinná od 1. 1. 2024.

Uchazeči tak mají nově už v tomto přijímacím řízení:

  • možnost podat až 3 přihlášky na střední školy bez talentové zkoušky
  • povinnost školy v přihlášce prioritně seřadit
  • možnost podat přihlášku elektronicky

Hlavním cílem digitalizace přijímacího řízení na střední školy je zjednodušení a zpřehlednění procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy).  

Na webu prihlaskynastredni.cz naleznete přehledné informace o novém systému přihlašování na SŠ, další informace o přijímacím řízení a ukázkové i skutečné testy z minulých let jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz nebo na facebooku.  K přípravě lze využít i novou aplikaci Tau od CERMATu, která nabízí procvičovací úlohy testů pro JPZ CERMAT.