Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

První kolo přijímacího řízení - informace

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle:

  • výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky
  • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení
  • skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče

Upřesněná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v I. kole přijímacího řízení.

Přihláška ke studiu - 1. termín  Formát XLS Formát PDF
Přihláška ke studiu - 2. termín  Formát XLS Formát PDF

Termíny testování
První kolo přijímacího řízení:

  • první termín:       duben 2020
  • druhý termín:      dubna 2020

Náhradní termín:

  • první termín:      květen 2020
  • druhý termín:     květen 2020  -  všechny termíny neprodleně upřesníme podle informací MŠMT

Písemné testy jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola přijímacího řízení - časový rozvrh

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči testy konat.