Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
Obecné informace
Kritéria
Termíny
Přihlášky
Užitečné odkazy

Škola koná  přijímací řízení v souladu s § 59 - § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Do prvního ročníku školního roku 2024/2025 předpokládáme přijetí 90 uchazečů

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace ve dvou termínech.

1. řádný termín:        12. dubna 2024

2. řádný termín:        15. dubna 2024

1. náhradní termín:   29. dubna 2024

2. náhradní termín:   30, dubna 2024

Pozn.:

Novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a vláda s ní vyjádřila souhlas,   má být účinná od 1. 1. 2024.

Uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na střední školy už v tomto přijímacím řízení.  Zároveň se  počítá s navýšením počtu přihlášek a prioritním seřazením škol na přihlášce uchazeče.

Hlavním cílem digitalizace přijímacího řízení na střední školy je zjednodušení procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy).  

Zdroje informací o přijímacím řízení jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz
nebo na facebooku.  K přípravě lze vyzužít aplikaci pro mobilní telefony, která nabízí velký výběr ukázkových i skutečných testů pro JPZ CERMAT.

Školský zákon ve znění účinném od 27. února 2021

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění účinném od 1. září 2021