Menu

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení – duben 2019

Počet žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2019/2020:   90

Počet přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení:    89

Kritéria pro přijetí uchazečů ke studiu v prvním kole přijímacího řízení:

Celkový výsledek dosažený uchazečem v přijímacím řízení se skládá z hodnocení:

  • znalostí vyjádřeném hodnocením na vysvědčení Þ maximálně 36 bodů,
  • výsledků jednotných testů Þ maximálně 100 bodů.

Maximální počet bodů dosažený uchazečem v přijímacím řízení je 136.

Minimální počet bodů dosažených z testů jednotné přijímací zkoušky je 20.

Rozpětí výsledků dosažených uchazeči přijatými ke studiu v prvním kole přijímacího řízení:

 od 129 bodů do 84 bodů.

Výsledková listina 1. kolo přijímacího řízení

Doporučení pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Informace 1. kolo přijímacího řízení

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí