Menu

Francouzská aliance nás baví!

Francouzská aliance nás baví!

21. ledna se naši studenti třídy 1. C, kteří se učí francouzštinu, vydali na návštěvu  Francouzské aliance Pardubice.  Hra Kahoot a kvíz o francouzské kultuře žáky velmi zaujaly, "chasse au trésor" -  honbu za pokladem  bylo těžké ukončit. Studenti se hravou formou seznámili s nevýznamnějšími osobnostmi francouzské literatury a celou řadou památek.  Blahopřejeme vítězům, Elišce Řádkové, Adéle Paschoutové,  Davidu Vernarcovi a Dorotě Vojtíškové, a těšíme se na další akce Francouzské aliance Pardubice.