Menu

Praxe a studentské firmy

Odborná praxe

Povinnou odbornou praxi musí absolvovat žáci 3. ročníků. Přesný termín pro daný školní rok je uveden v organizaci školního roku.

Pracoviště žákům přiděluje škola (např. Finanční úřad, ČSSZ, VZP, OZP, Česká pojišťovna, Okresní soud apod.), event. si žáci vyberou místo praxe sami.
 

Studentské firmy

Fiktivní firmy jsou zakládány žáky středních odborných škol a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF) pod dohledem vyučujícího.

Jedná se o virtuální společnost, která simuluje skutečné podnikové procesy, produkty a služby. Fiktivní firmy spolu navzájem obchodují podle běžných obchodních zvyklostí. Fiktivní firma je skvělým nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje žákům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost, poskytovat žákům prostor prakticky procvičit založení a vedení obchodní společnosti nebo živnosti. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat zodpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své osobní a odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace a rozvíjení jazykových dovedností.

Fiktivní firmy naší školy – školní rok 2018/2019 (registrované i neregistrované)