Menu

Praxe a studentské firmy

Odborná praxe

Povinnou odbornou praxi absolvují žáci 3. ročníků. Přesný termín pro daný školní rok je uveden v harmonogramu školního roku.

Pracoviště žákům přiděluje škola (např. Finanční úřad, ČSSZ, VZP, OZP, Česká pojišťovna, Okresní soud apod.), event. si žáci vyberou místo praxe sami.

bookkeeping_615384_6401

Studentské firmy

Fiktivní firmy zakládají žáci středních odborných škol ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF) a pod dohledem vyučujícího.

Jedná se o virtuální společnosti, které simulují skutečné podnikové procesy, produkty a služby. Fiktivní firmy spolu navzájem obchodují podle běžných obchodních zvyklostí. Fiktivní firma je skvělým nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje žákům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost, poskytovat žákům prostor prakticky procvičit založení a vedení obchodní společnosti nebo živnosti. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat zodpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své osobní a odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace a rozvíjení jazykových dovedností.

stánek firmy na veletrhu

Fiktivní firmy naší školy ve školním roce 2022/2023

I v letošním roce působí na naší škole celkem šest fiktivních firem.

Několik z našich nových FF se zúčastnilo 8. ročníku regionálního veletrhu FF, který se konal dne 23. listopadu 2022 v prostorách M-klubu ve Vysokém Mýtě. Pořadatelem byla Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o.

Fiktivní firmy – školní rok 2022/2023