Menu

Kurzy

Pro školní rok 2019 – 2020 vám nabízíme tyto kurzy:

Anglický jazyk – 2 hodiny týdně                                             70 hodin         Cena 4 500 Kč

1. A – ANJ/2   Anglický jazyk pro začátečníky                           

1. B – ANJ/2    Anglický jazyk pro žáky ZŠ a 1. ročníků SŠ        

2. B – ANJ/2    Anglický jazyk pro začátečníky - pokračování         

3. B – ANJ/2    Anglický jazyk pro mírně pokročilé                    

4. B – ANJ/2    Anglický jazyk pro mírně pokročilé – pokračování  

5. A – ANJ/2   Anglický jazyk pro pokročilé                                

5. B – ANJ/ 2  Anglický jazyk pro pokročilé – pokračování               

5. D – ANJ/2   Anglický jazyk pro pokročilé                                

Přihláška do kurzu

 

Anglický jazyk – příprava ke zkouškám

FCE – ANJ/2  Anglický jazyk – příprava k mezinárodní zkoušce Cambridge English Qualifications: B2 First           

70 hodin         Cena:    6 900 Kč   

PZK – ANJ/2  Anglický jazyk – příprava ke státní základní jazykové zkoušce

90 hodin         Cena:   6 200 Kč   (10-15 posluchačů)         6 700 Kč   (6-9 posluchačů)

OANJ/2          Obchodní anglický jazyk – samostatný pokročilý kurz       

70 hodin         Cena:   6 900 Kč (10-15 posluchačů)       7 400 Kč (6-9 posluchačů)

Přihláška do kurzu

 

Ruský jazyk – 2 hodiny týdně        70 hodin         Cena 4 500 Kč

1. C – RUJ/2    Ruský jazyk pro začátečníky              

2. C – RUJ/2    Rusky jazyk pro mírně pokročilé      

3. C – RUJ/2    Ruský jazyk pro středně pokročilé   

4. C – RUJ/2    Ruský jazyk pro pokročilé                 

Přihláška do kurzu

 

Český jazyk – 2 hodiny týdně         70 hodin         Cena 4 500 Kč

1. A – CJL/2    Český jazyk pro začátečníky               

2. A – CJL/2    Český jazyk pro mírně pokročilé       

3. A – CJL/2    Český jazyk pro středně pokročilé    

Český jazyk – tříměsíční kurz pro cizince  - příprava na zkoušku z češtiny pro cizince úrovně A1

1. D – CJL/2    Český jazyk ke zvládnutí dovedností na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A1     

20 hodin         Cena 1 300 Kč

Přihláška do kurzu

 

Německý jazyk – 2 hodiny týdně                                         70 hodin         Cena 4 500 Kč

1. D – NEJ/2    Německý jazyk pro začátečníky                       

2. D – NEJ/2    Německý jazyk pro mírně pokročilé              

3. D – NEJ/2    Německý jazyk pro středně pokročilé           

4. D – NEJ/2    Německý jazyk pro pokročilé                          

 

Německý jazyk – příprava ke zkouškám

PZK – NEJ/3  Německý jazyk – příprava ke státní zkoušce              
            
90 hodin                     Cena:   6 200 Kč   (10-15 posluchačů)               6 700 Kč   (6-9 posluchačů)

Přihláška do kurzu