Menu

Stravování

Studenti obchodní akademie se stravují v jídelně Základní školy Štefánikova, pouhé 3 minuty chůze od budovy školy.

Pro výdej oběda slouží Pardubická karta nebo speciální čip, který si vyzvednete při první návštěvě školní jídelny a používáte ho po celou dobu studia. Vratná záloha na čip je 120 Kč. Vrátit čip a vyzvednout si za něj zálohu lze nejdéle do jednoho měsíce po ukončení stravování v ŠJ.

Cena jednoho oběda je 37 Kč.

Informace pro bezhotovostní platbu

Účet školní jídelny:              2696953/0300  

Variabilní symbol platby:   bude Vám přidělen

Do kolonky „zpráva pro plátce i příjemce“ uveďte celé jméno strávníka.

Výše měsíční zálohy:          740 Kč

Platby:                                  do 20. dne v měsíci se platí na měsíc následující (tzn. do 20. srpna pošlete                                                                                       platbu stravného na září atd.)

Odhlašování obědů

Oběd si můžete odhlásit nejpozději do 7:00 daného dne těmito způsoby:

  • osobně v kanceláři vedoucí jídelny
  • telefonicky na čísle 466 513 020 nebo 607 054 202
  • online na www.strava.cz (tento způsob je nutné si předem dohodnout a vyzvednout si přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny)

V době nemoci nemají studenti na stravování ve školní jídelně nárok. První den nemoci si můžete od 12:00 do 14:00 vyzvednout oběd do vlastních nádob.

Další informace o stravování

Přihláška ke stravování s podrobnými informacemi (ke stažení)

Jídelní lístek je dostupný na stránkách www.strava.cz

Podrobnější  informace o podmínkách stravování najdete přímo na stránkách školní jídelny ZŠ Štefánikova.