Menu

Stravování

Studenti obchodní akademie se stravují v jídelně Základní školy Štefánikova, 3 minuty chůze od budovy školy.

Pro výdej oběda slouží Pardubická karta, kterou na začátku studia zaregistrujete ve školní jídelně, nebo speciální čip.

Cena jednoho oběda je 30 Kč.

Informace pro bezhotovostní platbu

Účet školní jídelny:              2696953/0300

Variabilní symbol platby:   bude Vám přidělen

Do kolonky „zpráva pro plátce i příjemce“ uveďte celé jméno strávníka.

Výše měsíční zálohy:          600 Kč

Splátky:                                do 20. dne v měsíci

Odhlašování obědů

Oběd si můžete odhlásit nejpozději do 7:00 daného dne těmito způsoby:

  • osobně v kanceláři vedoucí jídelny
  • telefonicky na čísle 466 513 020
  • online na www.strava.cz (pro tento způsob si vyzvedněte předem přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny)

V době nemoci nemají studenti na stravování ve školní jídelně nárok. První den nemoci si můžete od 12:00 do 14:00 vyzvednout oběd do vlastních nádob.

Další informace o stravování

Přihláška ke stravování ke stažení

Jídelní lístek je dostupný na stránkách www.strava.cz

Podrobnější  informace o podmínkách stravování najdete přímo na stránkách školní jídelny ZŠ Štefánikova.