Menu

Maturita

Informace k maturitním zkouškám - rok 2020

Úplné znění maturitní vyhlášky platné od 25. března 2020

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení a maturitách

U maturitních zkoušek stanovilo MŠMT klíčové datum - 1. červen 2020.

Pokud se školy do tohoto data neotevřou, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení, nicméně MŠMT k němu přistoupilo s ohledem na jistotu maturantů. 
Maturitní vysvědčení by bylo vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Pokud se školy do tohoto data otevřou,   proběhnou maturitní zkoušky prakticky ve stejném režimu jako v předcházejících letech. Vyjímkou by byly písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které by se nekonaly (viz níže).

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

Profilová část - povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

  •  povinné zkoušky

a) ekonomika - ústní zkouška

b) účetnictví - ústní zkouška

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška

  • nepovinné zkoušky 
    žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:  matematika, druhý cizí jazyk - ústní zkoušky

Seznamy a témata

Seznamy a témata pro školní rok 2019-2020

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Termíny ve školním roce 2019-2020

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období: do 2. prosince 2019

Praktická zkouška z odborných předmětů:  termín upřesníme

Společná část - písemné zkoušky: písemná práce z českého jazyka - nekoná se
                                                              písemná práce z cizího jazyka -
nekoná se
                                                              didaktické testy společné části - termín upřesníme

Ústní zkoušky společné a profilové části:  termíny upřesníme

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období: termín upřesníme

Způsob a kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

Zdroje informací o maturitní zkoušce jsou veřejně k dispozici na maturita.cermat.cz
nebo na facebooku.

Úplné znění maturitní vyhlášky platné od 1. listopadu 2018

Školský zákon ve znění účinném od 15. února 2019

Europass                      

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia,  práce nebo brigády
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),  která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

Ke stažení zde je                 

         v češtině             v angličtině

Více informací najdete na webu Europassu.