Menu

Maturita

Informace k maturitním zkouškám - rok 2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

  • povinná zkouška

a) český jazyk a literatura (CJL) - didaktický test

b) cizí jazyk (CJ) - didaktický test nebo matematika (MA) - didaktický test

Profilová část - povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

  •  povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura - ústní zkouška a písemná práce

Rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury v podobě souvislého textu odpovídajícího
slohové práci je minimálně 250 slov.
Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

b) cizí jazyk - ústní zkouška a písemná práce (pokud byl zvolen ve společné části)

Rozsah písemné práce z cizího jazyka v podobě souvislých textů je minimálně 200 slov.
Písemná práce z cizího jazyka trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.

c) ekonomika - ústní zkouška

d) účetnictví - ústní zkouška

e) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška v trvání max. 300 minut.

Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut.

Doba přípravy žáka v profilové části je stanovena na 15 minut vyjma českého jazyka a literatury a cizích jazyků, kde je příprava stanovena na 20 minut. 

  • nepovinné zkoušky 
    žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:  matematika, druhý cizí jazyk - ústní zkoušky

Seznamy a témata

Seznamy a témata pro školní rok 2020-2021

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Termíny ve školním roce 2020-2021

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2020 ředitelce školy

Praktická zkouška z odborných předmětů:  29. dubna 2021

Profilová část - písemné zkoušky:   písemná práce z českého jazyka - 19. dubna 2021
                                                              písemná práce z cizího jazyka - 26. dubna 2021

Společná část - didaktické testy :   CJL, CJ, MA - 3. května až 7. května 2021 

Ústní zkoušky profilové části:  17. května - 21. května 2021 (1. maturitní týden)

                                                      24. května - 28. května 2021 (2. maturitní týden)       

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období: do 25. června 2021

Způsob a kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

Zdroje informací o maturitní zkoušce jsou veřejně k dispozici na maturita.cermat.cz
nebo na facebooku.

Úplné znění maturitní vyhlášky v platném znění k datu konání zkoušky.

Školský zákon v platném znění k datu konání zkoušky.

Europass                      

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia,  práce nebo brigády
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),  která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

Ke stažení zde je                 

        v češtině                      v angličtině                     v němčině   

Více informací najdete na webu Europassu.