Menu

Maturita

Informace k maturitním zkouškám - rok 2020

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

Profilová část - povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

  •  povinné zkoušky

a) ekonomika - ústní zkouška

b) účetnictví - ústní zkouška

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška

  • nepovinné zkoušky 
    žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:  matematika, druhý cizí jazyk - ústní zkoušky

Seznamy a témata

Seznamy a témata pro školní rok 2019-2020

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Termíny ve školním roce 2019-2020

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období: do 2. prosince 2019

Praktická zkouška z odborných předmětů:  27. dubna 2020

Společná část - písemné zkoušky: písemná práce z českého jazyka - 8. dubna 2020
                                                              písemná práce z cizího jazyka - 30. dubna 2020
                                                              didaktické testy společné části - 4. - 6. května 2020

Ústní zkoušky společné a profilové části:  18. až 29. května 2020

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období: do 25. června 2020

Způsob a kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

Zdroje informací o maturitní zkoušce jsou veřejně k dispozici na maturita.cermat.cz
nebo na facebooku.

Úplné znění maturitní vyhlášky platné od 1. listopadu 2018

Školský zákon ve znění účinném od 15. února 2019

Europass                      

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia,  práce nebo brigády
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),  která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

Ke stažení zde je                 

         v češtině             v angličtině

Více informací najdete na webu Europassu.