Menu

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Rok 2024

"Obchodní akademie Pardubice - rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace"

 1. Výzva k předložení nabídky
 2. Čestné prohlášení
 3. Návrh smlouvy o dílo
 4. Příloha ke smlouvě o dílo (obchodní podmínky)
 5. Projektová dokumentace stavby 
 6. Položkový rozpočet stavby - slepý a krycí list nabídky

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do  7. března 2024 do 9:00 hodin.

Zveřejněno dne 26. února 2024.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno dne 7. března 2024

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy

Rok 2023

"Obchodní akademie Pardubice - notebooky s příslušenstvím"

 1. Výzva k předložení nabídky
 2. Čestné prohlášení
 3. Návrh kupní smlouvy
 4. Příloha č. 1 k návrhu kupní smlouvy (Specifikace dodávky)
 5. Příloha č. 2 k návrhu kupní smlouvy (Obchodní podmínky)
 6. Krycí list nabídky

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29. listopadu 2023 do 9:00 hodin.

Zveřejněno dne 16. listopadu 2023.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek.

Zveřejněno dne 30.  listopadu 2023

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy

"Obchodní akademie Pardubice - osobní počítače"

 1. Výzva k předložení nabídky
 2. Čestné prohlášení
 3. Návrh kupní smlouvy
 4. Příloha č. 1 k návrhu kupní smlouvy (Specifikace dodávky)
 5. Příloha č. 2 k návrhu kupní smlouvy (Obchodní podmínky)
 6. Krycí list nabídky

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 24. května 2023 do 9:00 hodin.

Zveřejněno dne 12. května 2023.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek.

Zveřejněno dne 24. května 2023

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy

Rok 2022

"Obchodní akademie Pardubice - rekonstrukce podlah"

 1. Výzva k předložení nabídky
 2. Čestné prohlášení
 3. Návrh smlouvy o dílo
 4. Příloha ke smlouvě o dílo (obchodní podmínky)
 5. Položkový rozpočet stavby - slepý

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 31. října 2022 do 9:00 hodin.

Zveřejněno dne 18. října 2022.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno dne 31. října 2022

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy