Menu

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu:

"Obchodní akademie Pardubice - rekonstrukce podlah"

  1. Výzva k předložení nabídky
  2. Čestné prohlášení
  3. Návrh smlouvy o dílo
  4. Příloha ke smlouvě o dílo (obchodní podmínky)
  5. Položkový rozpočet stavby - slepý

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 31. října 2022 do 9:00 hodin.

Zveřejněno dne 18. října 2022.

Výsledek výzvy k podání nabídek a zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno dne 31. října 2022

Ing. Monika Dobešová, ředitelka školy