Menu

Žákovská rada

Žákovská rada zprostředkovává informace mezi studenty a vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd sbírají přání a podněty svých spolužáků a předávají je vedení školy.
Zároveň informují své spolužáky o tom, co se ve škole plánuje.

Členové žákovské rady se podílí na tom, jak bude vypadat škola, co se ve škole bude měnit a rozvíjet.

Složení Žákovské rady:

1. A     Filip Bartek (předseda)

1. B     Lucie Vavrušková

1. C     Filip Nalezinek, Nela Prušková

2. A     Lucie Šafaříková (místopředsedkyně), Štěpán Šašma

2. B     Eliška Spolková, Barbora Željazková (místopředsedkyně)

2. C     Anna Ďalogová, Jasmine Vítková

3. A     David Holub (místopředseda), Anna Malinská (místopředsedkyně)

3. B     Christine Brožová, Tereza Velinská

3. C     Filip Oliva, Kristýna Zahradníková

4. A     Jakub Dědič, Dominik Hlásnik

4. B     Ivan Stiller, Tereza Balánová

4. C     Dominik Oliva, Lukáš Prokop

Aktuality

12. 12. 2019 3. schůzka Žákovské rady v novém školním roce

Hostem Žákovské rady byl Mgr. Vojlěch Gärtner, který odpovídal na otázky žáků týkající se  problematiky ITE na Obchodní akademii. Předseda ŽR Filip Bartek informoval členy ŽR o výsledku jednání s ředitelkou školy o požadovaných úpravách na toaletách (instalace bezpečnostních řetízků). Dalším diskutovaným tématem byla aktuální příprava a budoucí podoba Vánoční akademie. 

11.11. 2019  2. schůzka Žákovské rady v novém školním roce

Žákovská rada si zvolila vedení: předsedu (Filip Bartek - 1. A) a čtyři místopředsedy (David Holub 3. A, Anna Malinská 3. A, Lucie Šafaříková 2. A, Barbora Žaljazková 2. B).

2.10.2019  1. schůzka Žákovské rady v novém školním roce

Žákovská rada pokračuje v činnosti. Při prvním jednání studenti navrhli mnoho námětů pro další práci žákovské rady i pro zpříjemnění  atmosféry ve škole.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. 2019  Slavností otevření relaxační místnosti

Dlouhé týdny příprav konečně přinesly své ovoce. Členové Žákovské rady i pedagogové společně změnili nepoužívanou místnost k nepoznání, a tak od 3.4. 2019 mají studenti k dispozici místnost pro odpočinek, relaxaci i přátelské posezení.

relaxační místnost
 

27.3. 2019 6. schůzka Žákovské rady

Tým Žákovské rady zoraganizoval a vyhodnotil anketu o chování žáků z pohledu učitelů.  Učitelům nejvíce vadí narušování výuky, neplnění zadaných povinností a podvody.

Paní ředitelka reagovala na připomínky Žákovské rady a ve třídách se postupně objevují nové závěsy.

Zástupci Žákovské rady jednají s paní ředitelkou o zlepšení služeb školní kantýny  (dodržování otvírací doby, rozšíření sortimentu apod.)

20.2. 2019  5. schůzka Žákovské rady

Na základě jednání s žákovskou radou paní ředitelka zajistila ventilaci v šatnách a osvěžovače vzduchu na toaletách. V automatu na kávu se v nabídce objevil instantní čajový nápoj.

Rada odhlasovala, že relaxační místnost bude sloužit ke klidnému odpočinku, studenti vytvořili tým, který zajistí vybavení nábytkem.

Zástupci žákovské rady budou jednat s paní ředitelkou o pořízení nových závěsů ve třídách, aby se zlepšilo zatemnění ve třídách.

30.1. 2019  4. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada jednala o možnosti pít kávu v hodinách, řešila problém vlhkosti v šatnách a sortiment školní kantýny.

Schůzky se zúčastnila za tým designu školy Mgr. Francová.  Projednávala se realizace relaxační místnosti.

12.12. 2018   3. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada projednala a schválila své stanovy.

Z diskuze vzešly podněty na zlepšení vybavení školy (osvěžovače vzduchu na toaletách, automat na potraviny, odstranění vlhkosti v šatnách, oprava zámků v šatnách). Tyto podněty projedná vyjednávací tým s paní ředitelkou.

27.11. 2018   2. schůzka Žákovské rady

Členové Žákovské rady zvolili svého předsedu, místopředsedy a zapisovatelku. Ti zároveň tvoří vyjednávací tým, který bude komunikovat s vedením školy.

31.10. 2018  1. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada zahájila svou činnost.