Menu

Žákovská rada

Žákovská rada zprostředkovává informace mezi studenty a vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd sbírají přání a podněty svých spolužáků a předávají je vedení školy.
Zároveň informují své spolužáky o tom, co se ve škole plánuje.

Členové žákovské rady se podílí na tom, jak bude vypadat škola, co se ve škole bude měnit a rozvíjet.

 

Složení žákovské rady:

1. A     Lucie Šafaříková, Štěpán Šašma

1. B     Josef Lauryn, Barbora Željazková

1. C     Anna Ďalogová, Daniel Peleška

2. A     Michaela Francová, David Holub,

2. B     Christine Brožová, Tereza Velinská 

2. C     Filip Oliva, Kristýna Zahradníková

3. A     Kristýna Hervertová, Daniil Magušin

3. B     Ivan Stiller, Vladimír Čech

3. C     Dominik Oliva, Martin Vltavský

Aktuality

12.12. 2018 3. schůzka žákovské rady

Žákovská rada projednala a schválila své stanovy.

Mgr. Hronová informovala o možnosti změnit nabídku nápojů v nápojovém automatu.

Z diskuze vzešly podněty na zlepšení vybavení školy (osvěžovače vzduchu na toaletách, automat na potraviny, odstranění vlhkosti v šatnách, oprava zámků v šatnách). Tyto podněty projedná vyjednávací tým s paní ředitelkou.

 

27.11. 2018   2. schůzka žákovské rady

Členové žákovské rady zvolili svého předsedu, místopředsedy a zapisovatelku. Ti zároveň tvoří vyjednávací tým, který bude komunikovat s vedením školy.

 

31.10. 2018  1. schůzka žákovské rady

Žákovská rada zahájila svou činnost.