Menu

Žákovská rada

Žákovská rada zprostředkovává informace mezi studenty a vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd sbírají přání a podněty svých spolužáků a předávají je vedení školy.
Zároveň informují své spolužáky o tom, co se ve škole plánuje.

Členové žákovské rady se podílí na tom, jak bude vypadat škola, co se ve škole bude měnit a rozvíjet.

Složení Žákovské rady:

1. C   bude upřesněno

1. A   bude upřesněno

1. B   bude upřesněno

2. A   Filip Bartek (předseda)

2. B   Nikola Hemerková, Kristýna Beránková (Lucie Vavrušková)

2. C   Filip Nalezinek, Nela Prušková

3. A   Lucie Šafaříková (místopředsedkyně), Štěpán Šašma

3. B   Eliška Spolková, Barbora Željazková (místopředsedkyně)

3. C   Anna Ďalogová, Jasmine Vítková

4. A   David Holub (místopředseda), Anna Malinská (místopředsedkyně)

4. B   Christine Brožová, Tereza Velinská

4. C   Filip Oliva, Kristýna Zahradníková

Aktuality

21. 2. 2020 4. schůzka Žákovské rady 
V úvodu jednání proběhla rekapitulace splněných úkolů (požadavek žáků na používání
notebooků při vyučování je plněn; problémy s přihlašováním žáků do systému Bakaláři byly
vyřešeny). Dalšími projednávanými tématy byly např.: pokračování instalace bezpečnostních
řetízků na toaletách, místo konání vánoční akademie; školní bufet (možnost platit kartou,
rozšíření sortimentu); automaty na nápoje a potraviny; školní knihovna (změna minimální
částky pro dobíjení, snížení maximálního počtu vypůjčených titulů).

12. 12. 2019 3. schůzka Žákovské rady 

Hostem Žákovské rady byl Mgr. Vojlěch Gärtner, který odpovídal na otázky žáků týkající se  problematiky ITE na Obchodní akademii. Předseda ŽR Filip Bartek informoval členy ŽR o výsledku jednání s ředitelkou školy o požadovaných úpravách na toaletách (instalace bezpečnostních řetízků). Dalším diskutovaným tématem byla aktuální příprava a budoucí podoba Vánoční akademie. 

11.11. 2019  2. schůzka Žákovské rady 

Žákovská rada si zvolila vedení: předsedu (Filip Bartek - 1. A) a čtyři místopředsedy (David Holub 3. A, Anna Malinská 3. A, Lucie Šafaříková 2. A, Barbora Žaljazková 2. B).

2.10.2019  1. schůzka Žákovské rady v novém školním roce

Žákovská rada pokračuje v činnosti. Při prvním jednání studenti navrhli mnoho námětů pro další práci žákovské rady i pro zpříjemnění  atmosféry ve škole.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. 2019  Slavností otevření relaxační místnosti

Dlouhé týdny příprav konečně přinesly své ovoce. Členové Žákovské rady i pedagogové společně změnili nepoužívanou místnost k nepoznání, a tak od 3.4. 2019 mají studenti k dispozici místnost pro odpočinek, relaxaci i přátelské posezení.

relaxační místnost
 

27.3. 2019 6. schůzka Žákovské rady

Tým Žákovské rady zoraganizoval a vyhodnotil anketu o chování žáků z pohledu učitelů.  Učitelům nejvíce vadí narušování výuky, neplnění zadaných povinností a podvody.

Paní ředitelka reagovala na připomínky Žákovské rady a ve třídách se postupně objevují nové závěsy.

Zástupci Žákovské rady jednají s paní ředitelkou o zlepšení služeb školní kantýny  (dodržování otvírací doby, rozšíření sortimentu apod.)

20.2. 2019  5. schůzka Žákovské rady

Na základě jednání s žákovskou radou paní ředitelka zajistila ventilaci v šatnách a osvěžovače vzduchu na toaletách. V automatu na kávu se v nabídce objevil instantní čajový nápoj.

Rada odhlasovala, že relaxační místnost bude sloužit ke klidnému odpočinku, studenti vytvořili tým, který zajistí vybavení nábytkem.

Zástupci žákovské rady budou jednat s paní ředitelkou o pořízení nových závěsů ve třídách, aby se zlepšilo zatemnění ve třídách.

30.1. 2019  4. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada jednala o možnosti pít kávu v hodinách, řešila problém vlhkosti v šatnách a sortiment školní kantýny.

Schůzky se zúčastnila za tým designu školy Mgr. Francová.  Projednávala se realizace relaxační místnosti.

12.12. 2018   3. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada projednala a schválila své stanovy.

Z diskuze vzešly podněty na zlepšení vybavení školy (osvěžovače vzduchu na toaletách, automat na potraviny, odstranění vlhkosti v šatnách, oprava zámků v šatnách). Tyto podněty projedná vyjednávací tým s paní ředitelkou.

27.11. 2018   2. schůzka Žákovské rady

Členové Žákovské rady zvolili svého předsedu, místopředsedy a zapisovatelku. Ti zároveň tvoří vyjednávací tým, který bude komunikovat s vedením školy.

31.10. 2018  1. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada zahájila svou činnost.