Menu

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Zahájení vyučování                                      čtvrtek  1. září 2022

Ukončení 1. pololetí                                    úterý  31. ledna 2023

Konec vyučování v 2. pololetí                   pátek  30. června 2023

 

PRÁZDNINY

podzimní:             středa 26. - neděle 30. října 2022

vánoční:                pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023

pololetní:              pátek 3. února 2023

jarní:                       pondělí 6. – neděle 12. března 2023

velikonoční:         čtvrtek 6. - pondělí 10. dubna 2023

hlavní:                    sobota 1. července – neděle 3. září 2023

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 16. listopadu 2022          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           středa 12. dubna 2023               17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           středa  14. června 2023              od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 16. listopadu 2022  od 16:00,    středa 12. dubna 2023 od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                              do středy 1. března 2023

Přijímací zkoušky:                                                   

Řádné termíny

první termín                                                          čtvrtek 13. dubna 2023

druhý termín                                                         pátek 14. dubna 2023

Náhradní termíny

první náhradní termín                                        středa 10. května 2023

druhý náhradní termín                                       čtvrtek 11. května 2023 

 

MATURITY

maturitní písemná práce z ČJ                                  pondělí 3. dubna 2023 

maturitní písemná práce z cizího jazyka              úterý 11. a středa 12. dubna 2023 

praktická maturitní zkouška                                     čtvrtek 27. dubna 2023

didaktické testy společné části maturitní zkoušky

matematika / anglický jazyk                                    úterý 2. května 2023

český jazyk a literatura                                              středa 3. května 2023

německý / ruský jazyk                                               čtvrtek 4. května 2023
                   

ústní maturitní zkoušky                                       16. - 19. května 2023  
                                                                                            22. - 26. května 2023

                                                                                                                 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                        5. - 7. září 2022

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                  18. - 24. března 2023

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                               15. - 19. května 2023 

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                   15. - 26. května 2023

DALŠÍ AKCE

maturitní ples 4. ročníků                                                                sobota 28. ledna 2023

závěrečné exkurze                                                                           27. a 28. června 2023