Menu

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Zahájení vyučování                                      pondělí  2. září 2019

Ukončení 1. pololetí                                    čtvrtek  30. ledna 2020

Konec vyučování v 2. pololetí                   pátek 26. června 2020

 

PRÁZDNINY

podzimní:             úterý 29. října - středa 30. října 2019

vánoční:                pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

pololetní:              pátek 31. ledna 2020

jarní:                       pondělí 10. února – pátek 14. února 2020

velikonoční:         čtvrtek 9. dubna 2020

hlavní:                    ředitelské volno pondělí 29. - úterý 30. června 2020,

                                 středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 13. listopadu 2019          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           středa 15. dubna 2020               17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           středa 17. června 2020               od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 13. listopadu 2019, středa 15. dubna 2020 vždy od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                                do pondělí 2. března 2020

Přijímací zkoušky:                                                   

první řádný termín                                                úterý 14. dubna 2020

druhý řádný termín                                               středa 15. dubna 2020

první náhradní termín                                          středa 13. května 2020

druhý náhradní termín                                         čtvrtek 14. května 2020       

 

MATURITY

písemná práce z ČJL                                                 středa 8. dubna 2020

praktická maturitní zkouška                                   pondělí 27. dubna 2020

písemná práce z cizího jazyka                               čtvrtek 30. dubna 2020

didaktické testy společné části                              4. - 6. května 2020
maturitní zkoušky                                                                                 

ústní zkoušky společné části maturit                  1. maturitní týden 18. - 22. května 2020
                                                                                        2. maturitní týden 25. - 29. května 2020


MATURITNÍ PLES 4. ročníků
                                   sobota 18. ledna 2020

 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                         4. - 6. září 2019

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                    termín upřesníme

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                                 25. - 29. května 2020

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                     18. - 29. května 2020