Menu

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Zahájení vyučování                                      pondělí  2. září 2019

Ukončení 1. pololetí                                    čtvrtek  30. ledna 2020

Konec vyučování v 2. pololetí                   úterý    30. června 2020

 

PRÁZDNINY

podzimní:             úterý 29. října - středa 30. října 2019

vánoční:                pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

pololetní:              pátek 31. ledna 2020

jarní:                       pondělí 10. února – pátek 14. února 2020

velikonoční:         čtvrtek 9. dubna 2020

hlavní:                    středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 13. listopadu 2019          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           termín upřesníme                        17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           termín upřesníme                        od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 13. listopadu 2019 a v novém termínu, až bude znám, vždy od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                                do pondělí 2. března 2020

Přijímací zkoušky:                                                   

řádný termín                                                             8. června 2020

náhradní termín                                                     23. června 2020

 

MATURITY

písemná práce z ČJL                                                 nepíše se 

praktická maturitní zkouška                                   21. května 2020 - 1. část 

                                                                                         22. května 2020 - 2. část

písemná práce z cizího jazyka                               nepíše se

didaktické testy společné části                             
maturitní zkoušky
anglický jazyk,  matematika                                        1. června 2020

český jazyk a literatura, německý jazyk,                    2. června 2020 
ruský jazyk                                                                                                                       

ústní zkoušky společné části maturit                   15. června - 19. června 2020 (pro třídy 4. A, 4. B)

                                                                                         22. června - 26. června 2020 (pro třídu 4. C) 


MATURITNÍ PLES 4. ročníků
                                   sobota 18. ledna 2020

 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                         4. - 6. září 2019

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                    22. - 28. února 2020

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                                 termín přesunut  na září 2020

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                     zrušena