Menu

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Zahájení vyučování                                      pondělí  2. září 2019

Ukončení 1. pololetí                                    čtvrtek  30. ledna 2020

Konec vyučování v 2. pololetí                   pátek 26. června 2020

 

PRÁZDNINY

podzimní:             úterý 29. října - středa 30. října 2019

vánoční:                pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

pololetní:              pátek 31. ledna 2020

jarní:                       pondělí 10. února – pátek 14. února 2020

velikonoční:         čtvrtek 9. dubna 2020

hlavní:                    ředitelské volno pondělí 29. - úterý 30. června 2020,

                                 středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 13. listopadu 2019          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           středa 15. dubna 2020               17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           středa 17. června 2020               od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 13. listopadu 2019, středa 15. dubna 2020 vždy od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                                 do pondělí 2. března 2020

přijímací zkoušky                                                   v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2020

náhradní termín                                                      květen - termín upřesníme

 

MATURITY

praktická maturitní zkouška                                   středa 29. dubna 2020

písemná práce z ČJL                                                  termín upřesníme 

písemná práce z cizího jazyka                                termín upřesníme

ukončení výuky pro žáky 4. ročníků                     čtvrtek 30. dubna 2020

didaktické testy
a písemné práce společné části maturitní zkoušky                            
2. - 15. května 2020                            

ústní zkoušky společné části maturit                  1. maturitní týden 18. - 22. května 2020
                                                                                        2. maturitní týden 25. - 29. května 2020


MATURITNÍ PLES 4. ročníků
                                   sobota 18. ledna 2020

 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                         4. - 6. září 2019

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                    termín upřesníme

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                                 25. - 29. května 2020

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                     18. - 29. května 2020