Menu

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Zahájení vyučování                                      úterý  1. září 2020

Ukončení 1. pololetí                                    čtvrtek  28. ledna 2021

Konec vyučování v 2. pololetí                   středa  30. června 2021

 

PRÁZDNINY

podzimní:             čtvrtek  29. - pátek  30. října 2020

vánoční:                středa  23. prosince 2020 – neděle  3. ledna 2021

pololetní:              pátek  29. ledna 2021

jarní:                       pondělí  15. – neděle  21. února 2021

velikonoční:         čtvrtek  1. dubna 2021

hlavní:                    čtvrtek  1. července – úterý  31. srpna 2021

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 11. listopadu 2020          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           středa 14. dubna 2021               17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           středa  16. června 2021                      od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 11. listopadu 2020 a středa 14. dubna 2021 vždy od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                               do pondělí 1. března 2021

Přijímací zkoušky:                                                   

Řádné termíny

první termín                                                           pondělí 12. dubna 2021

druhý termín                                                          úterý 13. dubna 2021

Náhradní termíny

první náhradní termín                                          středa 12. května 2021

druhý náhradní termín                                         čtvrtek 13. května 2021

 

MATURITY

maturitní písemná práce z ČJ                                19. dubna 2021

maturitní písemná práce z cizího jazyka             26. dubna 2021

praktická maturitní zkouška                                   29. dubna 2021

didaktické testy společné části                              v termínu 3. -  7. května 2021 
maturitní zkoušky
                     

ústní maturitní zkoušky                                           17. - 21. května 2021 

                                                                                         24. - 28. května 2021 


maturitní ples 4. ročníků
                                          sobota 16. ledna 2021

 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                         7. - 9. září 2020

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                    6. - 12. února 2021

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                                 24. - 28. května 2021

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                    17. - 28. května 2021