Menu

Harmonogram školního roku

Zahájení školního roku                               pondělí  3. září 2018

Ukončení 1. pololetí                                    čtvrtek  31. ledna 2019

Konec školního roku                                    pátek 28. června 2019

 

PRÁZDNINY

podzimní:             pondělí 29. října - úterý 30. října 2018

vánoční:                sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

pololetní:              pátek 1. února 2019

jarní:                       pondělí 4. února – neděle10. února 2019

velikonoční:         čtvrtek 18. dubna 2019

hlavní:                    sobota 29. června – neděle 1. září 2019

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 14. listopadu 2018          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           středa 10. dubna 2019               17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           středa 12. června 2019               od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 14. listopadu 2018, středa 10. dubna 2019 vždy od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                                 do pátku 1. března 2019

přijímací zkoušky                                                   12. dubna 2019 a 15. dubna 2019

náhradní termín                                                      13. května 2019 a 14. května 2019

 

MATURITY

praktická maturitní zkouška                                   pátek 26. dubna 2019

písemná práce z ČJL                                                  středa 10. dubna 2019

písemná práce z cizího jazyka                                čtvrtek 11. dubna 2019

ukončení výuky pro žáky 4. ročníků                     úterý 30. dubna 2019

didaktické testy
a písemné práce společné části maturitní zkoušky                            
2. - 10. května 2019                            

ústní zkoušky společné části maturit                  1. maturitní týden 20. - 24. května 2019
                                                                                        2. maturitní týden 27. - 31. května 2019


MATURITNÍ PLES 4. ročníků
                                   sobota 16. února 2019

 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                         5. - 7. září 2018

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                    23. února - 1. března 2019

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                                 27. - 31. května 2019

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                     20. - 31. května 2019