Menu

Harmonogram školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Zahájení vyučování                                      pondělí  4. září 2023

Ukončení 1. pololetí                                    středa  31. ledna 2024

Konec vyučování v 2. pololetí                   pátek  28. června 2024

 

PRÁZDNINY

podzimní:             čtvrtek 26. - neděle 29. října 2023

vánoční:                sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024

pololetní:              pátek 2. února 2024

jarní:                       pondělí 11. – neděle 17. března 2024

velikonoční:         čtvrtek 28. března - pondělí 1. dubna 2024

hlavní:                    sobota 29. června – neděle 1. září 2024

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První schůzka s rodiči žáků                             středa 15. listopadu 2023          17:00 – 19:30

Druhá schůzka s rodiči žáků                           středa 17. dubna 2024               17:00 – 19:30

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků           středa  12. června 2024              od 16:30

Schůzky SRPŠ :                středa 15. listopadu 2023  od 16:00,    středa 17. dubna 2024 od 16:00

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijímání přihlášek                                             do úterý 20. února 2024

Přijímací zkoušky:                                                                                      

Řádné termíny

první termín                                                             pátek 12. dubna 2024                                                    

druhý termín                                                            pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny

první náhradní termín                                           pondělí 29. dubna 2024

druhý náhradní termín                                          úterý 30. dubna 2024

 

MATURITY

maturitní písemná práce z ČJ                                  pátek 5. dubna 2024 

maturitní písemná práce z cizího jazyka              pondělí 8. dubna 2024 

praktická maturitní zkouška                                    pondělí 29. dubna 2024

didaktické testy společné části maturitní zkoušky

matematika / anglický jazyk                                    

český jazyk a literatura                                              v termínu 2. - 7. května 2024, upřesníme, až stanoví MŠMT

německý / ruský jazyk                                               
                   

ústní maturitní zkoušky                                       20. - 24. května 2024  
                                                                                            27. - 31. května 2024

                                                                                                                 

KURZY A PRAXE

seznamovací GO seminář pro žáky 1. ročníků                        4. - 6. září 2023

lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků                                  18. - 24. března 2024

sportovně-zdravotní kurz žáků 2. ročníků                               20. - 24. května 2024 

odborná praxe žáků 3. ročníků                                                   20. - 31. května 2024

DALŠÍ AKCE

maturitní ples 4. ročníků                                                                sobota 24. února 2024

závěrečné exkurze                                                                           25. a 26. června 2024