Menu

Vyučující

   

Dobešová Monika, Ing. (Dš)  ředitelka školy, EKO dobesova@oapce.cz      
Šimková Eva, Ing. (Šk)    zástupkyně ředitelky školy, EKO, PEK    simkova@oapce.cz
Barcalová Martina, Mgr. (Bc)      třídní učitelka 3. C, ANJ, RUJ  barcalova@oapce.cz   
Beránková Věra, Ing. (Br)     třídní učitelka 4. B, ZPV, TEV, PEK berankova@oapce.cz  
Boltík Jiří, Ing. (Bo)     ITE  boltik@oapce.cz 
Dušková Květuše, Mgr. (Dk)  třídní učitelka 1. B, MAT  duskova@oapce.cz 
Francová Kateřina, Mgr. (Fr)    třídní učitelka 3. A, NEJ, DEJ francova@oapce.cz
Golová Dagmar, Ing. (Gl)       UCE, EKC, FIP      golova@oapce.cz
Haldová Šárka, Ing. (Hd) UCE, EKC, IEK  haldova@oapce.cz   
Halík Jiří, Mgr. (Hl) ITE, TEV  halik@oapce.cz   
Hronová Eva, Mgr. (Hr) CJL, OBN  hronova@oapce.cz
Ježková Eva, Mgr. (Jž) třídní učitelka 3. B, ANJ jezkova@oapce.cz
Kňákalová Petra, Mgr. (Kn) třídní učitelka 4. C, CJL, TEV knakalova@oapce.cz
Koblížková Jana, Mgr. (Kb) třídní učitelka 1. C, ANJ  koblizkova@oapce.cz
Kolářová Miluše, Ing. (Kř) UCE, EKC, PEK, FIP   kolarova@oapce.cz
Kupčáková Iva, Ing. (Kp) FIP  kupcakova@oapce.cz  
Leiblová Jana, Mgr. (Lb) PEK, RUJ  leiblova@oapce.cz
Pěčková Jaroslava, Ing. (Pk) UCE, EKC, ITE, IEK peckova@oapce.cz
Selinger Filip, Mgr. (Se) třídní učitel 2. A, ZEM, DEJ selinger@oapce.cz 
Slabihoud Pavel, Mgr. (Sl) třídní učitel 2. C, TEV slabihoud@oapce.cz
Sýkorová Lenka, Mgr. (Sý) vedoucí Jazykové školy, ANJ sykorova@oapce.cz
Šildová Alena, Mgr. (Šd) kariérové poradenství, třídní uč. 2. B, CJL, FRJ  sildova@oapce.cz
Šírová Jitka, Ing. (Ší) výchovné poradenství, PRA sirova@oapce.cz
Valská Táňa, Ing. (Va) EKO, PRA, PEK valska@oapce.cz  
Vášová Miroslava, Mgr. (Vš) NEJ, RUJ     vasova@oapce.cz  
Veverková Klára, Mgr. (Vv) třídní učitelka 4. A, MAT, ITE veverkova@oapce.cz
Zimáková Jitka, Mgr. (Zm)  PEK, OBN  zimakova@oapce.cz
Zlesáková Zuzana, Ing. (Zl) třídní učitelka 1. A, EKO, SVS zlesakova@oapce.cz