Menu

Vyučující

   

Dobešová Monika, Ing. (Dš)  ředitelka školy, PRA dobesova@oapce.cz      
Šimková Eva, Ing. (Šk)    zástupkyně ředitelky školy, EKO, PEK    simkova@oapce.cz
Barcalová Martina, Mgr. (Bc)      ANJ  barcalova@oapce.cz   
Beránková Věra, Ing. (Br)     třídní učitelka 4. B, ZPV, PEK berankova@oapce.cz  
Čermák Marko, Bc. (Čk) ITE, MAT cermak@oapce.cz
Dušková Květuše, Mgr. (Dk)  MAT duskova@oapce.cz 
Ficová Radka, Mgr. (Fi) UCE, OBN ficova@oapce.cz
Francová Kateřina, Mgr. (Fr)    třídní učitelka 3. A, NEJ, DEJ francova@oapce.cz
Galambicová Eliška, Ing. (Ga) UCE, IEK, ITE, metodik prevence galambicova@oapce.cz
Gärtner Vojtěch, Mgr. (Gt) ITE gartner@oapce.cz
Haldová Šárka, Ing. (Hd) UCE, EKC haldova@oapce.cz   
Hronová Eva, Mgr. (Hr) třídní učitelka 4. A, CJL, OBN, SPV  hronova@oapce.cz
Ježková Eva, Mgr. (Jž) třídní učitelka 3. C, ANJ jezkova@oapce.cz
Jirásková Andrea, Mgr. (Jr) třídní učitelka 2. C, RUJ jiraskova@oapce.cz
Kňákalová Petra, Mgr. (Kn)

třídní učitelka 2. A, CJL, TEV

knakalova@oapce.cz
Koblížková Jana, Mgr. (Kb) třídní učitelka 1. A, ANJ, FRJ  koblizkova@oapce.cz
Kovář Tomáš, Mgr., Ph. D. (Ko) MAT, SMA kovar@oapce.cz
Kupčáková Iva, Ing. (Kp) PEK kupcakova@oapce.cz  
Leiblová Jana, Mgr. (Lb) PEK, RUJ  leiblova@oapce.cz
Moore Markéta, Mgr. (Mo) třídní učitelka 3. B, ANJ, OBN moore@oapce.cz
Pěčková Jaroslava, Ing. (Pk) EKC, PEK peckova@oapce.cz
Selinger Filip, Mgr. (Se) třídní učitel 1. C, ZEM, DEJ selinger@oapce.cz 
Sýkorová Lenka, Mgr. (Sý) vedoucí jazykové školy, ANJ sykorova@oapce.cz
Šildová Alena, Mgr. (Šd) výchovné poradenství, třídní uč. 2. B, CJL, FRJ  sildova@oapce.cz
Šofr Ondřej,  Mgr. (Šf) třídní učitel 1. B, TEV, OBN sofr@oapce.cz
Tesař Jiří, Mgr. (Te) TEV tesar@oapce.cz
Valská Táňa,  Ing. (Va) třídní učitelka 4. C,  EKO, PEK, PRA valska@oapce.cz
Vášová Miroslava, Mgr. (Vš) NEJ   vasova@oapce.cz  
Voltrová Naděžda,  Ing. (Vo) UCE, IEK voltrova@oapce.cz
Wilhelmová Ilona, Ing. (Wi) FIP, EKO wilhelmova@oapce.cz
Zlesáková Zuzana, Ing. (Zl) EKO, SVS zlesakova@oapce.cz
Piknová Jana, DiS. (Pn) asistentka pedagoga piknova@oapce.cz