Menu

SRPŠ

Jednání shromáždění delegátů (zástupců tříd a učitelů)

se uskuteční

ve středu 13. listopadu 2019 v 16 hodin

v učebně HB11 v prvním poschodí.

Program jednání:
1. Informace o dění ve škole
2. Přehled hospodaření za školní rok 2018-2019
3. Plánované příjmy a výdaje ve školním roce 2019-2020
4. Maturitní ples
5. Diskuze,  připomínky


SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s., je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů se zájmem o výchovně-vzdělávací proces a činnost školy. Účelem spolku je podpora výchovy a vzdělávání žáků školy. Nejvyšší orgán představuje shromáždění delegátů, tj. zvolených zástupců rodičů z jednotlivých tříd a učitelů školy.

Členský příspěvek činí 300 Kč za každé dítě studující na škole. Z vybraných příspěvků a dalších příjmů spolku, z nichž největší podíl připadá na příjmy z maturitního plesu, jsou financovány především výdaje spojené s účastí žáků na soutěžích a exkurzích, sportovní i kulturní akce a materiálové vybavení.

Kontaktní údaje
SRPŠ Obchodní akademie Pardubice, z. s.
Štefánikova 325
530 02  Pardubice

Zápis ve spolkovém rejstříku 1. ledna 2014 – spisová značka L 7929 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 227 69 838
DIČ: CZ22769838 (neplátce DPH)

Číslo účtu: 249688867/0300

Předseda: Mgr. Šárka Kvapilová
Hospodář: Ing. Jaroslava Pěčková

Stanovy spolku

Zápisy z jednání shromáždění delegátů
10. dubna 2019
14. listopadu 2018
11. dubna 2018
15. listopadu 2017