Menu

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence: Ing. Eliška Galambicová, L 17, galambicova@oapce.cz

Výchovná  a kariérní poradkyně: Mgr. Alena Šildová, HB 24, sildova@oapce.cz                   

Školní psycholog: Mgr. Simona Hynková, relaxační místnost, hynkova@oapce.cz                                                                                                                        

Hlavní cíle výchovného poradenství v roce 2022-2023 jsou:

  • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů
  • nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných  životních situací
  • poskytování informací  zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v ČR i v zahraničí
  • příprava absolventů pro vstup na trh práce                                                                                                                  

Plánované akce pro školní rok 2022-2023

Plánované přednášky a preventivní programy pro školní rok 2022 - 2023:

1. ročník:

Go seminář (září 2022)

Kluci jsou z Marsu, holky jsou z Venuše (leden 2023)

Nestresuj se stresem (listopad 2022)

2. ročník:

Nebezpečí kyberšikany (listopad 2022)

Drogy a jiné závislosti (květen 2023)

Sportovně zdravotní kurz (květen 2023)

3. ročník:

Domácí a sexuální násilí (listopad 2022)

SCIO - Maturitní trénink (únor 2023)

Smrtelné dopravní nehody (březen 2023)

4. ročník:

Jak na VŠ? (říjen 2022, listopad 2023)

Gaudeamus Brno, Praha - dle zájmu studentů ze 4. ročníků (listopad 2022, leden 2023)

Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a situace na trhu práce v okrese Pardubice - IPS Pardubice (leden – únor 2023)

SCIO - Maturitní trénink (únor 2023)

Maturitní tipy (únor, březen 2023, dle aktuální situace)

Podle možností nabídka prezentací studijních oborů vybraných vysokých škol či setkání s absolventy Obchodní akademie Pardubice

Plánovaný program může být v případě potřeby rozšířen o další akce. 

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích  a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, dále s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích, Českou asociací školních metodiků prevence a dalšími institucemi.