Menu

Projekty a zahraniční spolupráce

Spolupráce s partnerskými školami

  • Státní centrum výchovy k povolání Aschaffenburg - SRN

Spolupráce byla navázána ve školním roce 2000/2001. Spolupráce má podobu týdenních výměnných pobytů - jeden rok vyjíždí žáci naší školy do Aschaffenburgu, druhý rok přijíždí žáci z Aschaffenburgu k nám. 

castle_johannisburg_884037_12801 img_31211 aschaffenburg_2115228_12801

 

  • Obchodní akademie Poprad – Slovensko

Spolupráce byla navázána ve školním roce 2018/2019. Spolupráce bude mít podobu týdenních výměnných pobytů - jeden rok vyjedou žáci naší školy do Popradu a druhý rok přijedou  žáci z Popradu k nám.

img_20190930_1651561 img_20191001_140513a mountains_4566160_12801

 

Granty

Škola se pravidelně zapojuje do programů vyhlášených Pardubickým krajem. 

Program KAP II  - Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti 
- s podporou kraje a EU škola zrealizovala výstavbu multimediální učebny.

Program na podporu rozvoje sportovní činnosti škol a školských zařízení a na podporu volnočasových aktivit

Program na podporu rozvoje činnosti škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu školy

Spolupráce se zahraničními regiony

Pro spolupráci se zahraniční školou v SRN pravidelně využíváme

Česko-německý fond budoucnosti

Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Vytvoření mobiliáře mobilních digitálních technologií (NTB, tablet) k výpůjčkám pro naše sociálně znevýhodněné žáky.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Podpora rozvoje informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

  

Projekty

Šablony                                           

Škola se zapojila do projektu Šablony II.

Operačního programu JAK.

a3_plakat_publicita_14_page0001

British Council Advantage                  advantage_badge_secondary_standard_member_rgb_digital_png_11

Od roku 2023 je Obchodní akademie Pardubice zapojena do programu British Council Advantage, který kromě jiného umožňuje studentům přihlásit se ke cambridgeským jazykovým zkouškám přes školu a levněji. 

Projekt bezplatného školního stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023-2024

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří,  jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

bezplat_stravovani_loga