Menu

Projekty a zahraniční spolupráce

Spolupráce s partnerskými školami

  • Státní centrum výchovy k povolání Aschaffenburg - SRN

Spolupráce byla navázána ve školním roce 2000/2001. Spolupráce má podobu týdenních výměnných pobytů - jeden rok vyjíždí žáci naší školy do Aschaffenburgu, druhý rok přijíždí žáci z Aschaffenburgu k nám. 

castle_johannisburg_884037_12801 img_31211 aschaffenburg_2115228_12801

 

  • Obchodní akademie Poprad – Slovensko

Spolupráce byla navázána ve školním roce 2018/2019. Spolupráce bude mít podobu týdenních výměnných pobytů - jeden rok vyjedou žáci naší školy do Popradu a druhý rok přijedou  žáci z Popradu k nám.

img_20190930_1651561 img_20191001_140513a mountains_4566160_12801

 

Granty

Škola se pravidelně zapojuje do programů vyhlášených Pardubickým krajem. 

Program KAP II  - Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti  - s podporou kraje a EU škola zrealizovala výstavbu multimediální učebny.

Program na podporu rozvoje sportovní činnosti škol a školských zařízení a na podporu volnočasových aktivit

Program na podporu rozvoje činnosti škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu školy

Spolupráce se zahraničními regiony

Pro spolupráci se zahraniční školou v SRN pravidelně využíváme

Česko-německý fond budoucnosti

Národní plán obnovy - doučování
Obchodní akademie Pardubice se zapojila do programu, který je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem v důsledku znemožnění prezenční výuky během pandemie covid-19. 

Národní plán obnovy - komponenta 3. 1 inovace ve vzdělávání

Vytvoření mobiliáře mobilních digitálních technologií (NTB, tablet) k výpůjčkám pro naše sociálně znevýhodněné žáky.

Podpora rozvoje informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

  

Projekty

Šablony II                                         

Škola se zapojila do projektu Šablony II.

a Šablony OP JAK.

British Council Advantage                  

Od roku 2023 je Obchodní akademie Pardubice zapojena do programu British Council Advantage, který kromě jiného umožňuje studentům přihlásit se ke cambridgeským jazykovým zkouškám přes školu a levněji.