Menu

Mezi nejlepší písaře na PC v kraji patří studenti z OA Pardubice

Mezi nejlepší písaře na PC v kraji patří studenti z OA Pardubice

Dne 29. března se konala online krajská kola Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů na PC. Za Pardubický kraj soutěžilo celkem 27 žáků v 10minutovém opisu textu na přesnost. Za jednu chybu se odečítalo 50 úhozů.

Velkého úspěchu dosáhli naši studenti. Dominik Dvořák ze třídy 3. B obsadil skvělé 2. místo výkonem 4093 úhozů za 10 minut s 1 chybou, což je 399 čistých úhozů za 1 minutu. David Nguyen Anh Duc ze 3. A obsadil 6. místo výkonem 3433 úhozů s 5 chybami, tj. 318 čistých úhozů za 1 minutu, a Patrik Čejka ze 2. B obsadil 13. místo výkonem 2581 úhozů za 10 minut s 1 chybou, což je 253 čistých úhozů za
1 minutu.

Všem 3 studentům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy. Dominikovi přejeme hodně úspěchů v celostátním kole, které se bude konat ve dnech 20.-21. dubna v Praze.