Menu

Mikulášská soutěž v psaní na klávesnici má své vítěze

Mikulášská soutěž v psaní na klávesnici má své vítěze

Ve dnech 5.-8. prosince uspořádala komise grafických předmětů již 14. ročník tradiční Mikulášské soutěže v psaní na klávesnici, která probíhala přímo v hodinách PEK a zúčastnili se jí kromě 4. ročníků všichni žáci. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, a to pro žáky 1. ročníků a žáky 2. a 3. ročníků.

Tři nejlepší písaři v každé třídě byli ihned po dopsání textu odměněni malou sladkostí a jejich výkony byly zahrnuty do vyhodnocení soutěže za celou školu.

Nejlepším písařem 1. ročníku se stala Adéla Schejbalová ze třídy 1. C s výkonem 279 úhozů za minutu.

Nejlepším písařem z 2. a 3. ročníků je Adam Pejřil ze 2. A s výkonem 292 úhozů za minutu.

Oběma vítězům blahopřejeme a přejeme hbité prsty v dalších soutěžích.

diplom_za_1_misto_zak_1_roc_page0001Diplom_za_1._misto__zak_2._a_3._roc.-page0001