Menu

Nejlepší francouzštináři se utkali ve školním kole

Nejlepší francouzštináři se utkali ve školním kole

Deset studentů z 2. až 4. ročníku poměřovalo svoje dovednosti v soutěži ve francouzském jazyce, která se konala 12. ledna 2023.  Soutěž měla poslechovou část a část ústní, kde porota ocenila nejen správnost  použitých vět, ale i pohotovost a tvořivost v daných komunikačních situacích.

První místo získala Eliška Řádková (4. C), druhé místo Kateřina Králíčková (4. C) a třetí místo obsadil Daniel Křivský (4. C). Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za pěkné výkony.