Menu

Němčináři soutěžili ve školním kole

Němčináři soutěžili ve školním kole

Soutěž v německém jazyce se na OA Pardubice konala 14. prosince 2022 a 15. ledna 2023 a zúčastnilo se jí celkem 19 studentů z 1., 2. a 3. ročníku.

Úkoly školního kola se skládaly z poslechu a ústního pohovoru s popisem obrázku a komunikační situací.

Výsledky soutěže:

1. místo Nikola Procházková, 3. A

2. místo Jana Sochová, 3. A

3. místo Jiří Štěpař, 1. A 

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast.