Menu

Nová ředitelka Obchodní akademie Pardubice

Dne 4. září 2018 přivítala Obchodní akademie Pardubice návštěvu z krajského úřadu, a to v osobě vedoucího odboru školství Mgr. Martina Kisse. Uvedl zde s novým školním rokem do funkce ředitelky Ing. Moniku Dobešovou. Popřál jí úspěch a spokojenost nejen při naplňování vytyčené koncepce školy, ale také v osobním životě.

V rámci návštěvy pak pohovořil se zaměstnanci obchodní akademie o perspektivách školy, jejím tradičním postavení v regionu a významu pedagogické práce. Mgr. Martin Kiss na závěr tohoto inspirativního setkání poděkoval všem za odvedenou práci a popřál jim úspěšný školní rok.