Menu

Odhalení pamětní desky na budově Obchodní akademie Pardubice

Odhalení pamětní desky na budově Obchodní akademie Pardubice

Dne 8. prosince 2022 jsme si připomněli památku obyvatel Pardubicka, kteří byli shromážděni a nuceni strávit přesně před osmdesáti lety na naší škole poslední noc před svým odjezdem do koncentračního tábora Terezín. 

Z 1258 mužů, žen a dětí z Pardubicka, např. z Holic, z Heřmanova Městce, z Litomyšle, se dožilo konce války pouhých 92.

Smutné válečné události jsme si s žáky připomněli poslechem židovské hudby, rozsvícením svící a odhalením pamětní desky.

V odpoledních hodinách pak proběhlo pietní shromáždění spojené s oficiálním odhalením pamětní desky za přítomnosti náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, senátorky Miluše Horské, primátora města Jana Nadrchala a poslance Marka Výborného. Událost si nenechali ujít ani potomci transportovaných, kteří věznění v koncentračních táborech přežili.

Podrobnější příběh o osudech některých lidí odvlečených do transportu a další odkazy a fotografie 

Reportáž z pietní akce jako první zpráva ve Východočeských zprávách na V1

Další informace a fotoreportáž z webu České televize